TUZLARIJE - KULTURA

31.05.2015.
U Vlasenici
Obilježavanje 90 godina od rođenja Derviša Sušića


Vlasenica će u srijedu, 3. juna, biti mjesto na kome će se obilježiti 90 godina od rođenja književnika Derviša Sušića. BZK Preporod Vlasenica, u svojstvu domaćina, a u saradnji sa Udruženjem intelektualaca Podrinja, BZK Preporod Tuzla i JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla, organizuju kulturno-književnu manifestaciju u povodu obilježavanja 90 godina od rođenja književnika i društvenog radnika Derviša Sušića.

Tuzlarije


U okviru planiranih sadržaja predviđeno je da se održi izložba ličnih predmeta Derviša Sušića u Vlasenici i književno veče uz prisjećanje na književni i životni put Derviša Sušića. O književnom i životonom putu najbosankohercegovačkijeg pisca na našem podneblju bit će javno prezentiran bogat sadržaj.

Cilj organizatora ove manifestacije je da se obilježi jubilej – 90 godina od rođenja Derviša Sušića, upravo u Vlasenici, u kojoj je rođen, i da se javnost podsjeti na njegov neizbrisiv trag u vremenu i na književnom polju.

Osim toga, veoma je važno da se ova manifestacija održava u Vlasenici, u Podrinju, odakle će se poslati pozitivna priča u javnost u cilju afirmacije doprinosa Derviša Sušića književnosti u Bosni i Hercegovini i uopšte, ali afirmacije pozitivnih vrijednosti u Podrinju.

Derviš Sušić je rođen u Vlasenici 3. juna 1925. godine, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Tuzli, a učiteljsku školu u Sarajevu. 1941. godine primljen je u SKOJ, a početkom 1942. godine postaje borac I proleterske brigade. Poslije oslobođenja bio je omladinski rukovodilac, potom učitelj u Vlasenici i Srebrenici i novinar.

Od 1949. do 1951. urednik je lista Oslobođenje, a onda prelazi u Tuzlu gdje radi kao referent za kulturu i narodno prosvjećivanje, potom kao upravnik Gradske biblioteke. Potom prelazi u Sarajevo i radi kao savjetnik u CK SKBiH.
Dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih i Dvadesetsedmojulske nagrade, Nagrade ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a.
Bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Umro je u Sarajevu 1990. godine.
Najvažnija djela su mu: "Uhode", "Tale", "Ja, Danilo", "Veliki vezir"...
Bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Biblioteka u Tuzli u kojoj je Sušić bio upravnik od 4. aprila 2002. godine je nazvana njegovim imenom: JU narodna biblioteka „Derviš Sušić“.

Od 2012. godine ulica u Vlasenici imenovana je po Vlaseničaninu Dervišu Sušiću.
Rad i djelo Derviša Sušića nisu dovoljno afirmisani. Još nisu objavljena sabrana djela njegovih književnih ostvarenja u okviru jedne izdavačke kuće. Život i djelo književnika Derviša Sušića do sada nisu kvalitetno prezentirani široj javnosti, a posebno u njegovoj rodnoj Vlasenici.