TUZLARIJE - KULTURA

28.05.2015.
Jubilej „Uče“/“Bosne“
Koncert „Susret generacija“


Tuzlarije


U okviru obilježavanja 70-godišnjice postojanja Radničkog kulturno-umjetničkog društva „Mitar Trifunović Učo“ /Gradskog kulturno-umjetničkog društva „Bosna“ u utorak, 2. juna 2015. u Bosanskom kulturnom centru održaće se koncert pod nazivom „Susret generaccija“. Predviđen je nastup tri generacije „Učinih“/“Bosninih“ orkestara sa vokalnim slolostima. Koncert počinje u 19 sati.

Posljednji poziv članovima „Uče“/“Bosne“

Ako ste bilo kada bili član bilo koje sekcije u „Uči“/“Bosni“ proevjerite da li se vaše ime nalazi na spisku koji će biti sastavni dio monografije koja se štampa povodom 70-godišnjice postojanja ovog amaterskog kolektiva. Provjeru možete izvršiti tako što ćete poslati vaše ime i prezime sa naznakom sekcije na jedan od dva načina: SMS-om na broj 061 179 463 ili na mail: sinanalic@gmail.com. Na isti način dobićete povratnu informaciju.