TUZLARIJE - KULTURA

15.06.2015.
Na tuzlanske ulice uskoro će ujahati Vitezovi modernog doba
U Ateljeu „Ismet Mujezinović“ traju pripreme nesvakidašnjeg kreativnog teatarskog projekta „Don Kihot“ u izvedbi mladih glumaca iz Srebrenice i Tuzle, pod učiteljskom lupom Teatra „Zappa“iz Italije, a u saradnji sa poznatim likom tuzlanske umjetničke scene, Rusmirom Krdzalićem. Mladi glumci imaju priliku da istraže prostore uličnog performansa i tjelesnog teatra, te tako steknu vještine koje izlaze iz okvira akademskog tumačenja društvenih problema, kako bi kroz prostore socijalnog teatra direktno komunicirali sa publikom i dobili neophodan sadržaj za njihov performans - svakodnevne brige građana Tuzle, ali i Bosne i Hercegovine.

Tuzlarije


Koncept teatarskog projekta „Don Kihot“ osmišljen je u cilju podsticanju onog dubinskog i kreativnog u svakom glumcu. Kroz svakodnevne teatarske i tjelesne vježbe, te procese kreativnog razmišljanja i istraživanja glumci imaju zadatak da spoznaju društvene promjene i probleme koji najviše utiču na njihovu ličnost te tako iznađu način na koji žele komunicirati sadržaje do kojih su došli. Stoga je najveći izazov za mlade glumce upravo način koji će usvojiti i koji će koristiti kao najefikasniji put prenošenja sadržaja do publike.

Pored mnogobrojnih vježbi, glumci su imali zadatak da komuniciraju sa publikom prije samog performansa. Vježba se sastojala iz viteškog pohoda na ulicama Tuzle. Svaki glumac je dobio zadatak da se predstavi, opiše proces kroz koji trenutno prolazi i upita sugrađane o njihovim dnevnim brigama i nadanjima. Interesatno je napomenuti da je svaki slučajni prolaznik bio dužan ponuditi neki od svojih trenutno dostupnih predmeta koji će u daljoj nadgradnji performansa metaforično poslužiti kao osnovni rekvizit potreban za naraciji. Moderni vitezovi u svojoj potrazi za mogućim oklopom, ili kacigom koja će služiti kao protekcija od najezde društvenih stereotipa i problema naišli su na interesantna tumačenja sugrađana.

Mišljenja mnogih građana su bila koherentna u potrebi da se nešto treba promjeniti, ali mjesto gdje su se ta mišljenja polagano razilazila bila je ideja da ne znamo tačno šta se treba promjeniti u našem društvu. Jedan od modernih vitezova dobio je od svog sagovornika metlu uz obrazloženje da on treba da bude siromašni vitez društva koji će se boriti protiv korupcije sa svojom metlom, ali da će ipak tako sačuvati glavu. Metla je za slučajnog prolaznika imala metaforično značenje poruke i potrebu čišćenja društva od koruptivnih radnji.

Jedan od glumaca dobio je od penzionera u parku kačket koji će poslužiti kao njegov viteški rekvizit, ali je u potrazi za predmetom došao do odgovora na svoja, kako kaže, mnoga lična pitanja. Izlazak na ulicu u ovakvim okolnostim dovelo je do zaključka koji je suština onoga što vitezovi kroz svoj performans pokušavaju da ožive. Došlo se do zaključka da smo izgubili svaki kontak, ne znamo više da razgovaramo te nemamo kulturu dijaloga, a takva spoznaja zna da poremeti unutrašnji mir svakog od nas. Naši mladi vitezovi vremena žele da se bore protiv društvene negativne matrice koja nas je jednom odvela u propast, te trenutno kroz socijalni teatar polako dolaze do saznanja šta bi ta matrica mogla ponovo da bude, kojeg oblika i koje dimenzije.

Zato će mladi vitezovi kroz perfromanse obraditi i deset tačaka Alexandera Langera, mirovnog aktiviste u periodu bosanske tragedije, koje govore o važnosti i potrebi zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Langer je svoju životnu energiju usmjeri ka traženju kriterija za izgradnju jednog multikulturnog uređenja i zajedničkog življenja koji neće biti zamišljeni kao zbirka pravnih normi već sadržaj u samom čovjeku, prije svega vrijednosti i praksi tolerancije međusobnog upoznavanja i međusobnog posjećivanja. Moderni vitezovi će u gradu Tuzli, a potom u Sarajevu, pokušati komunicirati kroz performans sve negativnosti koje su prepoznali u procesu traženja misije, ideje i poruke savremenog viteza.