TUZLARIJE - KULTURA

09.02.2016.
Odluke Vlade TK u okviru kadrovskih pitanja
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o razrješenju Amira Jahića iz Tuzle, vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Tuzlarije


Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o imenovanju Agana Delibajrić za direktora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK na period od četiri godine.

Vlada je utvrdila prijedlog dva kandidata – predstavnika 67% državnog kapitala za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva „Konjuh“ Kladanj i to Dževada Gogić, dipl.ecc. i Ernade Avdibegovića, mr.političkih nauka.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje Vesne Muftić - Tomić, dipl. pravnik na mjesto člana Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla iz reda zaposlenih na period do 60 dana.

Vlada je donijela Odluku kojom predlaže Skupštini privrednog društva Rudnik soli “Tuzla” d.d. Tuzla, da razriješi predstavnike državnog kapitala u Nadzornom odboru tog privrednog društva iz razloga utvrđenih članom 247 Zakona o privrednim društvima i to Hamdiju Pilavdžića, predsjednika i Seada Suljića člana.

U slučaju razrješenja, utvrđen je prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli “Tuzla” d.d. Tuzla, do imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a najduže do 90 dana u sastavu Alen Alić, mr. ekonomije i Hidajet Mahmutbegović, dipl.ing.geologije. U slučaju razrješenja i privremenog imenovanja zaduženo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da pokrene proceduru za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK