TUZLARIJE - KULTURA

07.03.2016.
Najava upisa za djecu i mlade u Dramski studio
Pozorište mladih Tuzle u partnerstvu sa Udruženjem „Mladi Tuzle” Tuzla poziva djecu i mlade starosti od 7 do 25 godina da se uključe u dramski studio za djecu i mlade 2016. (školu glume, plesa, muzike, kostimografije i scenografije).

Tuzlarije


Dramski studio za djecu i mlade je poseban oblik dramske edukacije i rada s djecom i mladima gdje se putem umjetnosti radi na podizanju samopouzdanja kod svih polaznika i gdje dramski odgoj ne služi samo za razvijanje dramske darovitosti i upoznavanju sa dramsko-scenskim izrazom, već je izuzetno koristan za razvoj dječije i mladalačke ličnosti. Pomaže djetetu i mladima da kroz igru razviju svoju kreativnost i maštu, da steknu sigurnost i samopouzdanje te da se pripreme za susret sa realnošću!

Rad se odvija u grupama u zavisnosti od dobi polaznika:

Grupa mlađeg uzrasta (Uzrasta od 7 do 11 godina)

Grupa srednjeg (Uzrasta od 12 do 14 godina)

Grupa srednjeg uzrasta (Uzrast od 15 do 25 godina)

Tuzlarije


Svi polaznici koji se odluče za pohađanje Dramskog studija za djecu i mlade 2016. potpisuju Pravilnik o radu u kojem su jasno definisana međusobna prava i obaveze. Za maloljetne osobe, Pravilnik potpisuje roditelj/staratelj! Po završetku edukacije polaznici polažu završni ispit te dobijaju Certifikat o završenoj početnoj fazi Dramskog studija u 2016.godini. Nakon toga stiču pravo za pohađanje Napredne faze Dramskog studija tokom 2017. godine.

Edukatori u dramskog studiju za djecu i mlade su mladi diplomirani glumci, studenti glume, pedagozi i profesori.

Saglasnost za realizaciju Modula rada na edukaciji djece i mladih u Dramskom studiju za djecu i mlade dalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

Prijave traju od 2.3.2016. – 25.3.2016. na broj telefona: 061 365 600

Svi prijavljeni kandidati i njihovi roditelji biće telefonski obaviješteni o prvom zajedničkom sastanku na kojem će se obaviti prezentacija cjelokupnog projekta.

Dobro došli u veliku porodicu mladih Tuzle! www.mladituzle.org