TUZLARIJE - KULTURA

25.02.2016.
NUB ˝Derviš Sušić˝ Tuzla
Saopćenje o otkazivanju matineje u povodu 50. godišnjice od objavljivanja ˝Memoara Živka Crnogorčevića˝


Menadžment Narodne i univerzitetske biblioteke "Derviš Sušić" Tuzla otkazuje matineju u povodu 50. godišnjice od objavljivanja "Memoara Živka Crnogorčevića" na kojoj su trebali uzeti učešće: doc.dr.Edin Jahić, Mr.sc.Fatmir Alispahić i Sabina Babajić dipl. komparativist i bibliotekar, planiranu za petak, 26. februar 2016. godine u našoj Biblioteci.

Razlog otkazivanja navedenog događaja, su istupi u medijima gospodina Fatmira Alispahića, u vezi sa organizacijom paradžemata u Bosni i Hercegovini, u kojima se on predstavlja kao njihov zastupnik. Na takav način, gospodin Alispahić podržava vaninstitucionalne oblike organizovanja vjerskih zajednica čime direktno urušava Islamsku zajednicu u BiH, ali i državu i društvo u cjelini.

Tim djelovanjem, želi da u našoj zemlji stvori vjerske zajednice ali i društvo koje nije kompatibilno sa našim društvom i državom već pripada nekim drugim podnebljima.

Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla kao kulturno - obrazovna ustanova koja pripada svim građanima, u svom radu i aktivnostima, neće propagirati osobe i stavove koji zastupaju ovakva djelovanja.

D i r e k t o r
doc.dr.sc. Edin Jahić