TUZLARIJE - VIJESTI

21.11.2016. u 21:57 Broj citanja: 2117
Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona, u prvih 9 mjeseci 2016. godine
CCI: Lokalni izbori uticali na rezultate kantonalne vlasti
Tuzlarije


Predizborna kampanja za lokalne izbore se, iako ne bi trebala da ima ikakve veze sa kantonalnim nivoom vlasti, značajno negativno odrazila na rezultate rada i Vlade i Skupštine TK. Dobar dio poslanika i članova Vlade, u ovom periodu, uključio u stranačke kampanje, zanemarujući svoje redovne obaveze.

Skupština TK je, u 3. kvartalu 2016. godine, doživjela pad i intenziteta rada i produktivnosti. Umjesto jedne redovne, radne, sjednice mjesečno, kakav je bio tempo u prethodnom dijelu godine, u čitavom 3. kvartalu održana je svega jedna redovna sjednica (uz 2 hitne, koje su na svom dnevnom redu imale tek jednu i dvije tačke dnevnog reda). Ovo je rezultiralo padom broja razmotrenih mjera, sa 38 u 2. kvartalu, na tek 17 u 3. Epilog ovog pada je da su ukupni rezultati Skupštine TK, u prvih 9 mjeseci 2016, najlošiji rezultati u posljednjih 6 godina. Ukupno je održano 9 sjednica i na njima razmotreno 78 mjera.

Gledajući strukturu mjera kojima se Skupština bavila u prvih 9 mjeseci 2016. godine, vidljivo je da izvještaji i informacije obuhvataju više od polovine razmotrenih mjera.

Na žalost, nadzoru nad radom menadžmenta kantonalnih institucija i javnih preduzeća od strane Vlade i Skupštine TK se ne pristupa s dovoljnom ozbiljnošću, a ocjene koje se daju često nisu motivisane podizanjem nivoa odgovornosti u radu menadženta i zaštiti javne imovine, nego stranačkom kontrolom i kadrovskim promjenama s političkom pozadinom. Podsjećamo, da je samo u posljednje dvije godine u TK pokrenuta krivična odgovornost više direktora kantonalnih institucija, čiji su izvještaji o radu, godinama unazad, prihvatani, a u diskusijama poslanika njihov rad ocijenjivan kao dobar i zakonit.

U prvih 9 mjeseci 2016. godine, usvojeno je, ukupno, 14 zakona, uz još 2 prihvaćena u nacrtu. Ovo je jedan od dva najlošija rezultata Skupštine, u radu na zakonima, u posljednjih 6 godina. Neki od nedonesenih zakona su izuzetno značajni i potencijalno bi mogli uticati na kvalitet života građana.

Još uvijek, ni u kom obliku nisu razmatrani (a trebali su biti): Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći, Zakon o neprofitnom socijalnom stanovanju TK, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i Zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti.

"Svjetlo dana" ugledala su, u posmatranom periodu čak 4 zakona o obrazovanju, oko kojih je bilo oštrih diskusija i sukobljavanja na relaciji vladajuća većina – opozicija. Zamjerke su izrečene na nedovoljnu transparentnost procesa donošenja zakona, te na dodatnu politizaciju Obrazovanja, stranačku kontrolu nad imenovanjima i ugrožavanje autonomije Univerziteta.

U posmatranom periodu, u Skupštini je usvojena izuzetno važna Strategija razvoja TK za period 2016-2020, čije efikasno i pravilno provođenje može značajno uticati na ekonomska kretanja u narednim godinama, te, posljedično, na kvalitet života građana. CCI će, svakako, u nastavku, pratiti njenu realizaciju i efekte. Ovo je, međutim i jedina strategija donešena u ovom mandatu. Iako je u više navrata isticana potreba donošenja Strategije upravljanja dugom i Strategije obrazovanja u TK, iste za sada nisu ugledale svjetlo dana.

Skupština TK pokazuje nedovoljnu ozbiljnost u kontekstu realizacije obaveza koje proističu iz reformske agende. Vlada i Skupština su, još u fazi izrade planova za 2016. godinu, imale obavezu identifikovati one programske mjere koje podržavaju Reformsku agendu, sačiniti Kantonalni Akcioni plan za Reformsku agendu, i o tome izvjestiti PS BiH.. Vlada je ovu svoju obavezu riješila donošenjem akta
"Akcioni plan TK za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015.-2018. godina", dok se rasprava u
Skupštini TK na ovu temu uopšte nije otvarala. Dakle Skupština, traženi Akcioni plan nije usvojila, iako je većina mjera iz Akcionog plana planirana za razmatranje u Skupštini.

Ni u prvih 9 mjeseci 2016. g. nije održana nijedna tematska sjednica skupštine. I pored Vladine inicijative za održavanje tematske sjednice posvećene privredi, upućene još prošle godine, i inicijative poslanika Imamovića, za održavanje tematske sjednice na kojoj bi se raspravljalo o stanju u rudnicima TK, sa posebnim akcentom na stanje u Rudniku Kreka, te, pored drugih važnih pitanja o kojima bi vrijedilo organizovati zasebne, tematske, sjednice, Skupština od početka aktuelnog mandata nije održala nijednu.


Ni hapšenje i izricanje presude poslaniku Skupštine TK, zbog učešća u korupciji, nije bilo dovoljno za rezolutan stav nadležnih tijela Skupštine. Najvećom greškom u radu Kolegija i Administrativne komisije, u posmatranom periodu, smatramo nerazmatranje statusa poslanika Merseda Šerifovića i propuštanje prilike da se po prvi put u Skupštini TK dosljedno primjeni Etički kodeks. Pri tome, neadekvatna brzina reakcije i Skupštine i CIK-a, povodom izricanja pravosnažne presude Šerifoviću, rezultirala je time da je Šerifoviću tek tri i po mjeseca nakon izricanja presude oduzet mandat, a da je Skupština osobi osuđenoj na zatvorsku kaznu zbog korupcije, isplaćivala poslanički paušal.

Vlada TK, u trećem kvartalu, za razliku od Skupštine, nije smanjila intenzitat rada (naprotiv, čak je povećala broj redovnih sjednica), ali je, zbog smanjenja efikasnosti, u ovom periodu, doživjela ozbiljan pad broja razmotrenih mjera. Sa 412 mjera razmotrenih u 2. kvartalu, palo se na svega 278 u trećem, čime je prekinut kontinuirani rast produktivnosti u aktuelnom mandatu.

Bez obzira na loše rezultate u trećem kvartalu, po ukupnim rezultatima u prvih 9 mjeseci 2016. godine, Vlada TK zauzima 3. mjesto na kantonalnoj ljestvici, i po intenzitetu rada i po produktivnosti. Održano je 30 redovnih sjednica, što je nešto ispod prosjeka od jedne sjednice sedmično, koliko predviđa Poslovnik, i 15 vanrednih. Na njima je razmotreno 988 različitih mjera.

Kvantitet je, međutim, u značajnoj mjeri devalviran strukturom razmotrenih mjera. Različite odluke i rješenja, naime, obuhvataju čak 72% od ukupno na Vladi, u ovom periodu, razmotrenih mjera. Pri tome se preko 80% donesenih rješenja odnosi na razrješenja i imenovanja školskih odbora po školama u TK, iz čega proizilazi da je skoro četvrtina rada Vlade TK, u ovom periodu, bila posvećena kadrovskim pitanjima u školskim odborima.

S druge strane procenat tzv. sistemskih mjera, u ukupnoj masi, je gotovo zanemariv. Na zakone, otpada tek 2,5% od ukupnog broja mjera razmotrenih u prvih 9 mjeseci 2016. godine, a nije utvrđena nijedna strategija.

Utvrđen je program borbe protiv korupcije u TK, sa akcionim planom za njegovo provođenje – na tragu inicijative CCI-a s kraja prošle godine. Nakon brojnih otkrivenih i presuđenih slučajeva korupcije, u kojima su učestvovali i članovi Vlade, poslanici, službenici policije i direktori kantonalnih institucija, koji govore o nesređenom stanju, nepotizmu i zloupotrebama unutar institucija javne uprave, konačno su stvorene pretpostavke za sistemsku borbu protiv ove društvene bolesti koja razjeda i TK.

Ono što javnost, međutim, interesuje, su prije svega konkretni rezultati. Odnosno još ozbiljniji nastavak otkrivanja i procesuiranja slučajeva korupcije. I ozbiljan sistemski pristup, uz nedvosmislenu podršku svih političkih aktera.

Realizacija zakona u prvih 9 mjeseci 2016. godine ispod je prosjeka Vlade TK u prethodnom mandatu. 20 utvrđenih različitih zakona (od čega 18 u prijedlogu i 2 u nacrtu) blagi su pad i u odnosu na prošlogodišnje rezultate. Pri tome su svega 6 zakona temeljni, novi, zakoni, a ostalo su tek izmjene i dopune postojećih zakonskih dokumenata. O kvalitetu samih donesenih zakona, postoje oprečna mišljenja.

Od pozitivnih rezultata rada Vlade, u posmatranom periodu, treba spomenuti odlučno reagovanje, kojim je spriječena blokada kargo prevoza na Međunarodnom aerodromu tuzla. Vlada TK je odlučnom i proaktivnom reakcijom prema Vijeću ministara i Uredu za veterinarstvo BiH, Međunarodnom aerodromu Tuzla obezbijedila sve tehničke, kadrovske i druge pretpostavke za neometan promet roba animalnog porijekla i nastavak rada.

Krajem posmatranog devetomjesečnog perioda, od strane radnika firmi u stečaju, ponovo je vršen pritisak i istaknut zahtjev da vlada bude dosljedna u ispunjenju svojih obećanja prema njima. U nastavku je nešto i učinjeno. No... svi dosadašnji pristupi u rješavanju problema statusa radnika i pitanja pokretanja firmi u državnom vlasništvu, pokazuju da bez pomoći viših nivoa vlasti i bez sistemskog rješavanja, dugogodišnji problemi u privredi ne mogu biti efikasno riješeni.

Vlada kasni sa izvršavanjem svojih obaveza vezanih za usvajanje budžeta za 2017. godinu. Ni ove godine Vlada nacrt budžeta za narednu godinu nije utvrdila do Zakonom propisanog roka.

Vlada uporno demonstrira nedostatak socijalne osjetljivosti. U trećem kvartalu isplate dječijih dodataka su bile redovne, ali su ostala nerješena dugovanja i zaostaci iz prethodnog perioda. Priliku da promijene sliku o sebi kao vlasti koja je socijalno neosjetljiva Skupština i Vlada imaju već prilikom kreiranja Budžeta za narednu 2017. godinu.

I dok za isplate dječijih dodataka, čak i u porodicama nezaposlenih roditelja, nema para u Budžetu, za plate političara uvijek ima. I sa njihovim smanjenjem ide vrlo teško. Još uvijek nije poznato kakve je stvarne efekte donio zakon o platama javnih zvaničnika. Od strane Vlade i Skupštine nije urađena eks-post analiza Zakona, kako bi se provjerilo da li su primjenom ovog zakona uopšte postignute najavljivane uštede i kolike su one, ako postoje.

Radnički protesti imali su pozitivan uticaj na transparentnost rada Vlade. Izrazito kritički odnos sindikata "Solidarnost", primorao je Vladu da o svojim odlukama veoma često prema javnosti upućuje detaljne informacije, kao i to u kom pravcu i uz čije učešće se dalje mogu očekivati rješenja otvorenih pitanja.
Toj veoma dobroj praksi se moglo zamjeriti jedino što u informacijama nisu davani i jasniji rokovi za rješavanje problema, zbog čega je u javnosti ostala sumnja da se radi tek o "kupovanju vremena".

(tuzlarije.net)               










Osmrtnicama ba



Analiza CNN-a: Ovo je veliko
Ruski i kineski ratni brodovi zajedno oplovili Japan
Ustavnopravni sistem ne poznaje funkciju „lider Bošnjaka“:
Javni poziv Denisa Bećirovića Bakiru Izetbegoviću
Ima li kraja krizi?
Svjetski lanac opskrbe puca, stotine brodova zaglavile

26.10.2021. u 15:55
Servisne informacije
.... i malo tuzlarija


TuzlarijeJučer je javljeno da je v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanko Kajganić za šeficu Posebnog odjela za organizovani kriminal i korupciju imenovao Dianu Kajmaković. Čitam i mislim vidiš ti štela, nemaju mjere, otvoreno svoj rod stavlja. Tek poslije vidim da je ona Kajmaković a on Kajganić. Nadam se da će se lijepo slagati kao i prezimena im.

OPŠIRNIJE


26.10.2021. u 15:19
Svako drvo nosiće ime djeteta koje ga je posadilo:
Djeca posadila ˝Dječiju šumu˝ na Slanoj Banji u Tuzli



Rafting klub "Tuzlak" danas je sa 30 mališana, polaznika Udruženja za kretivni razvoj "Mala akademija" i njihovih 20 prijatelja posadilo 50 četinara na Slanoj banji. Sadnji se pridružila i direktorica misije USAID BiH Courtney Chubb.

OPŠIRNIJE


26.10.2021. u 14:33 Broj citanja: 314
Vanja Stuhli – Jedini ženski teniski trener u BiH sa položenim najvišim ITF kursom za trenere


Vanja Stuhli jedan je od najuspješnijih teniskih trenera u Bosni i Hercegovini. Trenersku karijeru započela je u rodnom gradu, a nastavila u Mostaru, gdje i danas živi. Vanja je svoju trenersku karijeru započela rano i već na početku je prepoznata od Međunarodne teniske federacije.

OPŠIRNIJE


26.10.2021. u 14:26
Razgovor o unaprjeđenju programa građanskog obrazovanja


Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković razgovarao je sa direktoricom Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ Sandrom Sladaković o uspješnoj dugogodišnjoj saradnji. Na radnom sastanku je razgovarano o nastavku saradnje na unaprjeđenju školskih programa

OPŠIRNIJE


26.10.2021. u 13:55 Broj citanja: 1052
U Tuzlanskom kantonu:
Pozitivnih 201, u bolnici 120, na respiratoru 4, umrle 4 osobe


U posljednja 24 sata u TK-u testirano je 610 uzoraka na korona virus od kojih je 201 (32,95 %) bio pozitivan. Aktivno pozitivne su 1.534 osobe, u bolnici je 120 osoba od kojih su 4 na respiratoru. Kod kuće se liječi 1.414 osoba, a pod zdravstvenim nadzorom je 1.620 osoba.

OPŠIRNIJE


26.10.2021. u 12:24
Azil za pse ˝Nirina˝ Tuzla:
Najava Dana otvorenih vrata



TuzlarijeDan otvorenih vrata je postao tradicionalni godišnji događaj koji Udruženje Nirina krajem svake godine organizuje za sve ljubitelje životinja, posebno pasa. Zbog pandemije morali smo napraviti pauzu, ali se nadamo da ste nas se upravo zbog toga uželjeli te da ćete nas posjetiti u velikom broju.

OPŠIRNIJE











OSTALE VIJESTI
Socijaldemokratkinja izabrana za predsjednicu Bundestaga
Biden zabrinut zbog situacije u Mjanmaru
Glavni tajnik UN-a: Sudanski premijer mora odmah biti oslobođen
Novo dramatično izvješće UN-a o klimi: "Sat glasno otkucava, imamo još osam godina"
Analitičar: Ove zime će potražnja za naftom biti bez presedana
Francuska naručila 50 tisuća kutija lijeka za covid koji još nije ni proizveden
Azerbajdžanski ministar: Hvala Hrvatskoj na potpori našem teritorijalnom integritetu
U Iranu ne rade benzinske, državna televizija javlja da se dogodio hakerski napad
Grlić Radman sudjelovao na sastanku Europske i Afričke unije u Ruandi
Glavni sudanski general: Svrgnuli smo vladu jer su huškali protiv vojske
Talijanske i francuske zračne luke grade infrastrukturu za leteće taksije
Afrička unija kupit će 110 milijuna doza Modernina cjepiva
Nizozemski sud: Rusija mora Ukrajini vratiti krimske zlatne artefakte
Merkel bila na prvoj sjednici novog saziva njemačkog parlamenta
Europol uhvatio 150 ljudi zbog ilegalne trgovine na dark webu
Forbes: Elon Musk postao je bogatiji nego ikad
Novi detalji: Baldwin je pucao iz pištolja iz kojeg su prije snimanja gađali limenke?
Najveća britanska zračna luka očekuje oporavak zračnog prometa tek 2026. godine
Australija se obvezuje na nultu emisiju ugljika do 2050.
Bezos planira izgraditi prvu privatnu svemirsku postaju







SVASTARIJE

Najveći britanski aerodrom očekuje oporavak zračnog prometa tek 2026. godine

Egipat ukida izvanredno stanje, trajalo je četiri godine

Ubijeno 18 ljudi u džamiji u Nigeriji

VIDEO Rijetki mediteranski uragan hara Italijom. Ogromne štete, poginuo muškarac...

Preminuo legendarni Gunther iz Prijatelja

Puč u Sudanu? Vojska uhapsila premijera, ministre...

Erdogan naredio protjerivanje veleposlanika koji su tražili oslobađanje aktiviste

Austrija bi za necijepljene mogla uvesti lockdown

Novi detalji: Na setu filma postojali ogromni problemi, bilo je nekoliko incidenata

Američka vojska objavila da je ubila vođu Al-Kaide u Siriji


osmrtnicama ba