TUZLARIJE - VIJESTI

19.03.2019. u 11:36 Broj citanja: 2169
Đe je ba zapelo u formiranju Vlade TK?

Tuzlarije


Curi polako i mart a nova vlada Tuzlanskog kantona nije ni na vidiku. Izborni rezultati na nivou Tuzlanskog kantona stvorili su priliku za zavrzlamu u konstituisanju vlasti koju su političari maksimalno iskoristili. Za razliku od ostalih kantona u kojima je glavno pitanje "ko s kim hoće" u skupštinsku većinu, u našem je to "ko s kim može" što se pretvorilo u "kome je s kim dozvoljeno". SDP-ova centrala je izričita, SDP-u TK se ne dopušta da formira vladu sa SDA ili PDA.

Nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a u subotu priča oko formiranja vlasti u TK vraćena je na početak. Opet SDP pregovara sa strankama koje su činile onaj polazni građanski blok (SDP, DF, NS, SBB i SzBiH) ali ono što nije funkcionisalo na početku sada će još teže. SBB je u međuvremenu sklopio dogovor sa PDA oko zajedničkog ulaska u vlast, isti takav dogovor ima i SzBiH sa SDA, a bez ove dvije stranke građanski blok ne može dosegnuti minimalnih 19 glasova za skupštinsku većinu.

Kad već ne može da Vladu formira SDP postavlja se pitanje zašto to ne učine SDA i PDA? Bez obzira na njihov "težak razvod" stranački lideri su se dogovorili da bi mogli zajedno, i zaista bi mogli. SDA i PDA zajedno imaju 16 glasova, a uz glasove SBB-a i SzBiH imali bi sigurnu većinu od 20 glasova.

Ipak ono što je matematički moguće treba da bude moguće i u Skupštini TK, a već je skoro zaboravljeno da imamo novu Skupštinu ali bez kompletiranog skupštinskog rukovodstva. U startu je zapelo kada se tadašnji građanski blok (SDP, DF, NS, SBB i SzBiH) raspao na pitanju kandidiranja bošnjačkog člana za skupštinsko rukovodstvo kojeg čine predsjednik i dva zamjenika.

Tačnije, zapelo je već kod formiranja Kluba Bošnjaka jer se izborni rezultat malo poigrao pa Građanski blok, koji je u Skupštini obezbjedio minimalnu većinu, u Klubu Bošnjaka je bio bez većine. S druge strane, dva od tri člana skupštinskog rukovodstva, dolaze iz SDP-a (iz klubova Hrvata i Srba), čeka se da se formira Klub Bošnjaka i predloži svog kandidata za skupštinsko rukovodstvo. Sad dolazi najzanimljivije, tri člana skupštinskog rukovodstva između sebe biraju predsjednika Skupštine. Bez obzira ko će biti treći član, SDP već ima dva člana što znači da će novi predsjednik Skupštine sigurno biti iz SDP-a.

Predsjednik Skupštine ima značajan uticaj na rad Skupštine, a njegova prva obaveza je da imenuje mandatara Vlade. Istina, Poslovnikom o radu Skupštine je predviđeno da se konsultuje sa zamjenicima ali odluka je njegova. Postavlja se pitanje da li će predsjednik Skupštine predložiti za mandatara nekoga iz SDA ili PDA ako to ne odgovara SDP-u. Važno je napomenuti da skupštinska većina bez SDP-a praktično ne može učiniti ništa da bi promijenila skupštinsko rukovodstvo u svoju korist.

Skupština formalno nije u blokadi ali blokada je tu, pred vratima. SDP ima mogućnost da presudno utiče na rad Skupštine preko skupštinskog rukovodstva, preko Kolegija Skupštine, preko klubova Hrvata i Srba. Postavlja se pitanje kako bi fukcionisala Vlada bez SDP-a a sa tako važnom ulogom SDP-a u Skupštini. Odgovor je jednostavan, teško bez velike količine dobre volje svih stranaka.

Najzanimljivije smo ostavili za kraj. Od početka se kalkulisalo s tim da bi neki poslanici mogli pre(bje)ći u nezavisne i priključiti se skupštinskoj većini, a sada ta kalkulacija postaje još zabavnija. Sve češće se čuje kako bi stranačke centrale mogle narediti potrebnom broju svojih poslanika da pređu u nezavisne i pripomognu u formiranju Vlade. S obzirom da je u politici sve moguće, čak i drvena furuna, sve su kalkulacije u igri pa da ih ponovimo:

1. SDP i građanski blok formiraju vlast (najmanje moguće)
2. SDP, DF, NS i novonastali nezavisni poslanici formiraju vlast
3. SDA, PDA, SzBiH i SBB, formiraju vlast uz skupštinsku opstrukciju (čitaj SDP)
4. SDA, PDA, SzBiH i SBB, formiraju vlast uz prećutnu podršku SDP-a u Skupštini
5. Da se formira ekspertna vlada (bez stranačkih kadrova)

Možda ima još neka varijanta ali i ovih pet je dovoljno imati na stolu da o njima razmišlja onaj kome je do toga. Evo i dodatnih podataka o Skupštini TK koji bi nekima mogli biti zanimljivi:

KLUB BOŠNJAKA (29)

Alić Senad PDA
Ahmetagić Bahrudin SDA
Begić Zumra SDA
Bećić Mirsad PDA
Bešlagić Selim NS
Čaušević Midhat SDA
Dostović Rasim PDA
Džuzdanović Suvada SDA
Gazibegović Sead SDP
Gušić Mirnes SzBiH
Gutić Bego SDA
Hadžić Dževad SDP
Hamzić Nedžad SBB
Hodžić Amila SDP
Ibrišimović Đuzada SzBiH
Kahrimanović Azra PDA
Karić Alen SDP
Kurtić Hasiba SDA
Lugavić Jasmina PDA
Mandžić Smajo PDA
Mešalić Mahir DF
Memić Mirela SDP
Okić Azra SDP
Skopljak Fahrudin SDA
Suljkanović Jakub PDA
Tokić Husein SDP
Umihanić Šekib SDA
Vuković Lejla SBB
Zukić Muamer SDA


KLUB HRVATA (2)

Vedrana Petrović SDP
Boris Krešić DF


KLUB SRBA (2)

Slađan Ilić SDP
Žarko Vujović SDPKLUB OSTALIH (2)

Sandra Imširović DF
Mirela Trepanić NS

Izvod iz Poslovnika o radu Skupštine TK:

2. KLUBOVI NARODA

Član 9.
Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave, u Skupštini se osnivaju tri kluba poslanika konstitutivnih naroda (u daljem tekstu: klubovi naroda) i klub ostalih.
Klubovi naroda su:
a) Klub poslanika Bošnjaka,
b) Klub poslanika Hrvata i
c) Klub poslanika Srba.

Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda, klub tog naroda neće biti ustanovljen.
Svaki klub bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika predsjednika koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.
Poslovnikom o radu klubova naroda, svaki će klub urediti način svoga rada.
Poslovnik kluba naroda ne može biti u suprotnosti sa pravima i obavezama kluba koji proističu iz ovog poslovnika.

Član 10.
Svaki klub naroda predlaže između svojih članova jednog kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine.
Skupština pojedinačnim glasanjem potvrđuje kandidate natpolovičnom većinom od ukupnog broja poslanika u Skupštini.
Tri, od Skupštine potvrđena kandidata, između sebe nadpolovičnom većinom odlučuju ko će biti predsjednik Skupštine i sa tom odlukom upoznaju Skupštinu.
Ako u Skupštini nema poslanika nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjednika Skupštine iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

3. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Član 12.
Predsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da:
- predstavlja Skupštinu,
- učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
- učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija Skupštine,
- imenuje kandidata za mjesto premijera Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:
premijer) u konsultaciji sa zamjenicima predsjednika,
- inicira stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine, Kolegija i radnih tijela pitanja iz nadležnosti Skupštine,
- osigurava poštivanje načela i odredbi ovog poslovnika, stalnih radnih tijela Skupštine i Kolegija,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova naroda i klubova političkih stranaka tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegija,
- osigurava i realizuje prava i dužnosti poslanika u pripremi sjednica Skupštine i Kolegija, kao i tokom sjednica,
- vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog poslovnika,
- potpisuje akta donesena od Skupštine.

4. KOLEGIJ SKUPŠTINE

Član 15.
Sa ciljem unapređenja, efikasnosti i usklađivanja rada, Skupština uspostavlja Kolegij Skupštine (u daljem tekstu: Kolegij) kojeg čine:
a) predsjednik i zamjenici predsjednika Skupštine,
b) predsjednici klubova poslanika formiranih u skladu sa članom 19. Poslovnika,
c) sekretar Skupštine.

Član 16.
U okviru svojih prava i dužnosti Kolegij:
- utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada Skupštine,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti poslanika za pokretanje inicijativa za djelovanje Skupštine i ukupno obavljanje njihove funkcije i uloge,
- osigurava saradnju sa klubovima naroda i klubovima političkih stranaka i između njih,
- utvrđuje prijedlog poslovnika,
- koordinira rad radnih tijela Skupštine i saradnju Skupštine i njenih radnih tijela,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti Skupštine prema premijeru i Vladi,
- koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine,
- razmatra inicijative i prijedloge upućene Skupštini.

Član 17.
Kolegij radi u sjednicama.
Sjednice Kolegija održavaju se najmanje dva puta između dva zasjedanja Skupštine.
Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjednik Skupštine.
Sjednicama Kolegija, po pozivu predsjednika ili na vlastiti zahtjev, prisustvuje premijer, ministri u Vladi, sekretar Vlade ili ovlašteni predstavnici Vlade i ministarstava.
Sjednicama Kolegija, po zaključku Kolegija, mogu prisustvovati i drugi poslanici u Skupštini.

3. Sazivanje sjednice

Član 55.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od njegovih zamjenika.
Ukoliko Skupština nema zamjenika predsjednika, sjednicu može sazvati i voditi najstariji poslanik u Skupštini.
U slučaju odbijanja predsjednika da sazove sjednicu Skupštine, sjednicu može sazvati jedan od njegovih zamjenika, a ako to odbiju i oba zamjenika, sjednicu može sazvati pismeno ovlašteni predstavnik najmanje 1/3 poslanika (12 poslanika), uz stručnu pomoć sekretara Skupštine.


V.K.

(tuzlarije.net)               

 Nemojte se uljuljkati u lažan osjećaj sigurnosti
Non-stop nas prate na internetu, kako se zaštititi
Moć glasina
Glasine o bijelim kombijima masovno se šire Facebookom, ljudi u SAD-u paničare
Fizičar Ivica Puljak, redovni profesor fizike na FESB-u u Splitu:
Kako znamo kako je nastao svemir?

11.12.2019. u 20:18
Održana promocija knjige “Kako (pro)voditi ljubav” Vahide Djedović


>Sinoć je u Biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla održana promocija knjige “Kako (pro)voditi ljubav” Vahide Djedović . O knjizi su govorili: Radivoje Delić, psihoterapeut i hipnoterapeut, Mitra Mirković - Hajdukov, klinički psiholog, Meliha Mulahalilović-Žiško i autorica Vahida Djedović.

OPŠIRNIJE


11.12.2019. u 20:07
Prijem za predstavnike Udruženja „PIPOL“


Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i ministrica zdravstva Dajana Čolić danas su primili u posjetu predstavnike Udruženja porodica i prijatelja djece oboljele i izliječene od malignih oboljenja sa područja Tuzlanskog kantona „PIPOL“.

OPŠIRNIJE


11.12.2019. u 19:42
Teatar kabare Tuzla:
U subotu predstava za djecu „Ivica i Marica“


U predstavi je riječ o siromašnoj porodici u kojoj žive dvoje djece Ivica i Marica sa svojim ocem i zlom maćehom. Ona uspijeva da nagovori oca da djecu ostave u šumi kako bi svi preživjeli. Prvi puta se djeca vraćaju, a drugi put već zalutaju u dubokoj šumi.

OPŠIRNIJE


11.12.2019. u 19:26
BKC Tuzla:
Veče sevdaha uz saz 17. decembra


Udruženje sazlija ”Avdo Vrabac” Tuzla povodom prve godišnjice rada, organizovat će Veče sevdaha uz saz. Godišnjica i ova manifestacija će se održati 17. decembra u Bosanskom kulturnom centru TK Tuzla u 19 sati.

OPŠIRNIJE


11.12.2019. u 19:07 Broj citanja: 1367
Naš obraz, dostojanstvo i bosansko sivilo:
Zapjevajmo sa migrantom iz Bangladeša pjesmu na bosanskom jeziku


I ponekad otkriju i talente. Zato, u ovom decembarskom bosanskom sivilu, zapjevajmo zajedno sa Salahudinom iz Bangladeša, koji na bosanskom jeziku pjeva čuvenu pjesmu "Dao sam ti dušu".

OPŠIRNIJE


11.12.2019. u 18:45 Broj citanja: 1141
Posljednji ispraćaj Nedima Avdića u četvrtak 12. decembra


Nedim Avdić - Leta, bivši igrač tuzlanskih košarkaških klubova Sloboda i Zmaj od Bosne, te kasnije trener u omladinskim selekcijama Slobode,sinoć je preminuo u 37 godini života.

OPŠIRNIJE
OSTALE VIJESTI
VIDEO: Vučjak zvanično zatvoren: Mektić: Migranti u Blažuju u čistom i toplom prostoru

VIDEO: Je li, uistinu, odblokirano formiranje vlasti?: Nesuglasice SDA i HDZ-a BiH, Tegeltiji curi vrijeme

VIDEO: Spor gradske i kantonalne vlasti: Zenica: Dvije saobraćajne trake iste ceste čiste dva preduzeća

VIDEO: Nisu došli resorni federalni i kantonalni ministri: Sastanak o deponiji Uborak bez konkretnih rješenja

Kantonalni zastupnici jednoglasno usvojili deklaraciju: Peter Handke proglašen nepoželjnom osobom u Sarajevu

Ekstremisti napali bazu nedaleko od granice s Malijem: U napadu u Nigeru ubijen 71 vojnik

Brammertz se obratio Vijeću sigurnosti UN-a: U bivšoj Jugoslaviji slave se ratni zločinci i negiraju zločini

Liderka Mjanmara pred sudom nije pokazivala emocije: Suu Kyi: Konflikt je težak i kompleksan za razumijevanje

VIDEO: Koliko brinemo o slavnim imenima bh. sporta: Bio je sportist stoljeća, danas radi na čišćenju kanalizacija

Najmlađa osoba koja je ponijela tu laskavu titulu: Magazin Time proglasio Gretu Thunberg za ličnost godine

Oko 70 vojnika ubijeno u napadu na kamp u Nigeru
Počelo prvo suđenje gej osobama u Nigeriji, mogu dobiti do deset godina zatvora
Žrtva trgovine ljudima tuži lance hotela u SAD-u: "Znali su što se događa"
Osma osoba umrla nakon erupcije vulkana, neke žrtve imaju opekline na 95% tijela
Putin napao EU zbog pakta između Hitlera i Staljina
Kineski migranti pokušali ući u SAD, skrivali se u pokućstvu i perilici
Indija izglasala kontroverzni zakon o državljanstvu
VIDEO Na stotine ptica popadalo mrtvo u Britaniji, zasad se ne zna zašto
U Kanadi se srušio mali avion, još se ne zna točan broj poginulih
U Britaniji se pojavila ptičja gripa, prvi put nakon 2017.
Nastavlja se potraga za čileanskim zrakoplovom, uključila se i vojska
Demokrati su objavili optužnicu protiv Trumpa. Ima li zaista temelja za opoziv?
Novi Zeland naručio više od 100 m2 kože za preživjele nakon erupcije vulkana
Američka policajka ubijena dok je pokušavala zaustaviti osumnjičenika
Europska komisija predstavila Green Deal, plan za spas planeta
BMW sklopio sporazum s kineskom tvrtkom za nabavu litija
UN-ov čelnik traži snažnije klimatske akcije: Inače smo osuđeni na propast
Francuski premijer prkosi sindikatima: Vrijeme je za novi mirovinski sustav
Nijemci, usprkos klimatskim ciljevima, pojačano kupuju terence
Brazilski predsjednik Gretu Thunberg nazvao derištem
SVAŠTARIJE

Zbog otapanja ledenjaka na Grenlandu more se podiglo za 11 milimetara

Otkriven motiv napada u New Jerseyju u kojem je ubijeno šestero ljudi

Više od 600 migranata smješteno u Ušivak i Blažuj

Prvi električni komercijalni hidroavion poletio u Kanadi

Š est osoba ubijeno višesatnoj pucnjavi u New Jerseyu

Švedska liječnica vratila Nobelovu nagradu za mir zbog Handkea

Savezni sudac zabranio Trumpu korištenje vojnih sredstava za gradnju zida

Počinje akcija premještanja migranta s Vučjaka

Gusti dim nadvio se nad Sydneyem

Ukrajina i Rusija postigle sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika