TUZLARIJE - VIJESTI

19.03.2019. u 11:36 Broj citanja: 2096
Đe je ba zapelo u formiranju Vlade TK?

Tuzlarije


Curi polako i mart a nova vlada Tuzlanskog kantona nije ni na vidiku. Izborni rezultati na nivou Tuzlanskog kantona stvorili su priliku za zavrzlamu u konstituisanju vlasti koju su političari maksimalno iskoristili. Za razliku od ostalih kantona u kojima je glavno pitanje "ko s kim hoće" u skupštinsku većinu, u našem je to "ko s kim može" što se pretvorilo u "kome je s kim dozvoljeno". SDP-ova centrala je izričita, SDP-u TK se ne dopušta da formira vladu sa SDA ili PDA.

Nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a u subotu priča oko formiranja vlasti u TK vraćena je na početak. Opet SDP pregovara sa strankama koje su činile onaj polazni građanski blok (SDP, DF, NS, SBB i SzBiH) ali ono što nije funkcionisalo na početku sada će još teže. SBB je u međuvremenu sklopio dogovor sa PDA oko zajedničkog ulaska u vlast, isti takav dogovor ima i SzBiH sa SDA, a bez ove dvije stranke građanski blok ne može dosegnuti minimalnih 19 glasova za skupštinsku većinu.

Kad već ne može da Vladu formira SDP postavlja se pitanje zašto to ne učine SDA i PDA? Bez obzira na njihov "težak razvod" stranački lideri su se dogovorili da bi mogli zajedno, i zaista bi mogli. SDA i PDA zajedno imaju 16 glasova, a uz glasove SBB-a i SzBiH imali bi sigurnu većinu od 20 glasova.

Ipak ono što je matematički moguće treba da bude moguće i u Skupštini TK, a već je skoro zaboravljeno da imamo novu Skupštinu ali bez kompletiranog skupštinskog rukovodstva. U startu je zapelo kada se tadašnji građanski blok (SDP, DF, NS, SBB i SzBiH) raspao na pitanju kandidiranja bošnjačkog člana za skupštinsko rukovodstvo kojeg čine predsjednik i dva zamjenika.

Tačnije, zapelo je već kod formiranja Kluba Bošnjaka jer se izborni rezultat malo poigrao pa Građanski blok, koji je u Skupštini obezbjedio minimalnu većinu, u Klubu Bošnjaka je bio bez većine. S druge strane, dva od tri člana skupštinskog rukovodstva, dolaze iz SDP-a (iz klubova Hrvata i Srba), čeka se da se formira Klub Bošnjaka i predloži svog kandidata za skupštinsko rukovodstvo. Sad dolazi najzanimljivije, tri člana skupštinskog rukovodstva između sebe biraju predsjednika Skupštine. Bez obzira ko će biti treći član, SDP već ima dva člana što znači da će novi predsjednik Skupštine sigurno biti iz SDP-a.

Predsjednik Skupštine ima značajan uticaj na rad Skupštine, a njegova prva obaveza je da imenuje mandatara Vlade. Istina, Poslovnikom o radu Skupštine je predviđeno da se konsultuje sa zamjenicima ali odluka je njegova. Postavlja se pitanje da li će predsjednik Skupštine predložiti za mandatara nekoga iz SDA ili PDA ako to ne odgovara SDP-u. Važno je napomenuti da skupštinska većina bez SDP-a praktično ne može učiniti ništa da bi promijenila skupštinsko rukovodstvo u svoju korist.

Skupština formalno nije u blokadi ali blokada je tu, pred vratima. SDP ima mogućnost da presudno utiče na rad Skupštine preko skupštinskog rukovodstva, preko Kolegija Skupštine, preko klubova Hrvata i Srba. Postavlja se pitanje kako bi fukcionisala Vlada bez SDP-a a sa tako važnom ulogom SDP-a u Skupštini. Odgovor je jednostavan, teško bez velike količine dobre volje svih stranaka.

Najzanimljivije smo ostavili za kraj. Od početka se kalkulisalo s tim da bi neki poslanici mogli pre(bje)ći u nezavisne i priključiti se skupštinskoj većini, a sada ta kalkulacija postaje još zabavnija. Sve češće se čuje kako bi stranačke centrale mogle narediti potrebnom broju svojih poslanika da pređu u nezavisne i pripomognu u formiranju Vlade. S obzirom da je u politici sve moguće, čak i drvena furuna, sve su kalkulacije u igri pa da ih ponovimo:

1. SDP i građanski blok formiraju vlast (najmanje moguće)
2. SDP, DF, NS i novonastali nezavisni poslanici formiraju vlast
3. SDA, PDA, SzBiH i SBB, formiraju vlast uz skupštinsku opstrukciju (čitaj SDP)
4. SDA, PDA, SzBiH i SBB, formiraju vlast uz prećutnu podršku SDP-a u Skupštini
5. Da se formira ekspertna vlada (bez stranačkih kadrova)

Možda ima još neka varijanta ali i ovih pet je dovoljno imati na stolu da o njima razmišlja onaj kome je do toga. Evo i dodatnih podataka o Skupštini TK koji bi nekima mogli biti zanimljivi:

KLUB BOŠNJAKA (29)

Alić Senad PDA
Ahmetagić Bahrudin SDA
Begić Zumra SDA
Bećić Mirsad PDA
Bešlagić Selim NS
Čaušević Midhat SDA
Dostović Rasim PDA
Džuzdanović Suvada SDA
Gazibegović Sead SDP
Gušić Mirnes SzBiH
Gutić Bego SDA
Hadžić Dževad SDP
Hamzić Nedžad SBB
Hodžić Amila SDP
Ibrišimović Đuzada SzBiH
Kahrimanović Azra PDA
Karić Alen SDP
Kurtić Hasiba SDA
Lugavić Jasmina PDA
Mandžić Smajo PDA
Mešalić Mahir DF
Memić Mirela SDP
Okić Azra SDP
Skopljak Fahrudin SDA
Suljkanović Jakub PDA
Tokić Husein SDP
Umihanić Šekib SDA
Vuković Lejla SBB
Zukić Muamer SDA


KLUB HRVATA (2)

Vedrana Petrović SDP
Boris Krešić DF


KLUB SRBA (2)

Slađan Ilić SDP
Žarko Vujović SDPKLUB OSTALIH (2)

Sandra Imširović DF
Mirela Trepanić NS

Izvod iz Poslovnika o radu Skupštine TK:

2. KLUBOVI NARODA

Član 9.
Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave, u Skupštini se osnivaju tri kluba poslanika konstitutivnih naroda (u daljem tekstu: klubovi naroda) i klub ostalih.
Klubovi naroda su:
a) Klub poslanika Bošnjaka,
b) Klub poslanika Hrvata i
c) Klub poslanika Srba.

Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda, klub tog naroda neće biti ustanovljen.
Svaki klub bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika predsjednika koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.
Poslovnikom o radu klubova naroda, svaki će klub urediti način svoga rada.
Poslovnik kluba naroda ne može biti u suprotnosti sa pravima i obavezama kluba koji proističu iz ovog poslovnika.

Član 10.
Svaki klub naroda predlaže između svojih članova jednog kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine.
Skupština pojedinačnim glasanjem potvrđuje kandidate natpolovičnom većinom od ukupnog broja poslanika u Skupštini.
Tri, od Skupštine potvrđena kandidata, između sebe nadpolovičnom većinom odlučuju ko će biti predsjednik Skupštine i sa tom odlukom upoznaju Skupštinu.
Ako u Skupštini nema poslanika nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjednika Skupštine iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

3. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Član 12.
Predsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da:
- predstavlja Skupštinu,
- učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
- učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija Skupštine,
- imenuje kandidata za mjesto premijera Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:
premijer) u konsultaciji sa zamjenicima predsjednika,
- inicira stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine, Kolegija i radnih tijela pitanja iz nadležnosti Skupštine,
- osigurava poštivanje načela i odredbi ovog poslovnika, stalnih radnih tijela Skupštine i Kolegija,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova naroda i klubova političkih stranaka tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegija,
- osigurava i realizuje prava i dužnosti poslanika u pripremi sjednica Skupštine i Kolegija, kao i tokom sjednica,
- vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog poslovnika,
- potpisuje akta donesena od Skupštine.

4. KOLEGIJ SKUPŠTINE

Član 15.
Sa ciljem unapređenja, efikasnosti i usklađivanja rada, Skupština uspostavlja Kolegij Skupštine (u daljem tekstu: Kolegij) kojeg čine:
a) predsjednik i zamjenici predsjednika Skupštine,
b) predsjednici klubova poslanika formiranih u skladu sa članom 19. Poslovnika,
c) sekretar Skupštine.

Član 16.
U okviru svojih prava i dužnosti Kolegij:
- utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada Skupštine,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti poslanika za pokretanje inicijativa za djelovanje Skupštine i ukupno obavljanje njihove funkcije i uloge,
- osigurava saradnju sa klubovima naroda i klubovima političkih stranaka i između njih,
- utvrđuje prijedlog poslovnika,
- koordinira rad radnih tijela Skupštine i saradnju Skupštine i njenih radnih tijela,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti Skupštine prema premijeru i Vladi,
- koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine,
- razmatra inicijative i prijedloge upućene Skupštini.

Član 17.
Kolegij radi u sjednicama.
Sjednice Kolegija održavaju se najmanje dva puta između dva zasjedanja Skupštine.
Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjednik Skupštine.
Sjednicama Kolegija, po pozivu predsjednika ili na vlastiti zahtjev, prisustvuje premijer, ministri u Vladi, sekretar Vlade ili ovlašteni predstavnici Vlade i ministarstava.
Sjednicama Kolegija, po zaključku Kolegija, mogu prisustvovati i drugi poslanici u Skupštini.

3. Sazivanje sjednice

Član 55.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od njegovih zamjenika.
Ukoliko Skupština nema zamjenika predsjednika, sjednicu može sazvati i voditi najstariji poslanik u Skupštini.
U slučaju odbijanja predsjednika da sazove sjednicu Skupštine, sjednicu može sazvati jedan od njegovih zamjenika, a ako to odbiju i oba zamjenika, sjednicu može sazvati pismeno ovlašteni predstavnik najmanje 1/3 poslanika (12 poslanika), uz stručnu pomoć sekretara Skupštine.


V.K.

(tuzlarije.net)               

 VIDEO Snimke pokazuju strašno stanje na Grenlandu:
"Ovo smo očekivali tek 2070."
Izvještaj organizacije Border Violence Monitoring
Hrvatska u BiH u junu i julu nezakonito prebacila 438 migranata
FOTO: Pawlikowskom i Inarrituu uručeno Počasno Srce Sarajeva
Bh. filmom ˝Sin˝ počeo 25. SFF

19.08.2019. u 18:51
Izmjene režima saobraćaja zbog izvođenja završnih radova kod raskrsnice Tenis


U skladu sa dinamikom izvođenja radova na sanaciji raskrsnice „Tenis” u okviru III faze u periodu od 20.08. do 24.08.2019.godine, obustaviće se autobuski saobraćaj na dijelu Sjeverne gradske saobraćajnice na dionici od raskrsnice „Crveni 7” do „Skvera”.

OPŠIRNIJE


19.08.2019. u 16:02 Broj citanja: 3198
Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli:
Ovo su slobodna mjesta


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju prvog upisnog roka, kako slijedi:

OPŠIRNIJE


19.08.2019. u 15:10 Broj citanja: 370
Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle:
U planu niz projekata komunalne infrastruktureDD "Centralno grijanje Tuzla" u 2018. godoni poslovalo je pozitivno, zagrijavanje stanova se odvijalo bez problema i zastoja, izvršen je remont, rečeno je između ostalog na danas održanom Kolegiju gradonačelnika Tuzle.

OPŠIRNIJE


19.08.2019. u 15:05 Broj citanja: 540
˝Sretan prvačić˝:
Nove školske torbe izmamile osmijeh na dječijim licima


TuzlarijeKako se bliži početak školske godine, organizacija Mercy-USA odlučila je da obraduje prvačiće iz pet tuzlanskih osnovnih škola. Najprije su danas obradovani prvačiči u Osnovnoj školi "Slavinovići", a nakon toga podjela ruksaka i školskog pribora slijedi u školama: "Lipnica", "Podrinje", "Pasci" i"Simin Han".

OPŠIRNIJE


19.08.2019. u 13:55 Broj citanja: 409
Servisne informacije
.... i malo tuzlarija


TuzlarijeNema dileme je li vole više zemlju u kojoj su rođeni ili Hrvatsku, zna se Hrvatsku, njihovu zastavu s ponosom nose, za njihovu reprezentaciju navijaju, a predsjednica Hrvatske je kao njihova. Pokazuju i silnu želju da se Hercegovina kako pripoji Hrvatskoj a Herceg Bosna je ok, osuđeni zločinci su heroji, Tomson je glavni pjevač, "za dom spremni” prihvatljiv pozdrav, i da ne nabrajam.

OPŠIRNIJE


19.08.2019. u 12:27
Trodnevna ljetna rehabilitacije za djecu i mlade oboljele i izliječene od raka


TuzlarijeUdruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona "PIPOL" organizovalo je, od 16. do 18.avgusta, ljetnu rehabilitaciju za djecu i mlade oboljele i izliječene raka sa područja TK.

OPŠIRNIJEOSTALE VIJESTI
VIDEO: Komšić razgovarao s Nelsonom i Fieldom: Put BiH ka NATO-u i EU komplementarni procesi

Dodatnih 10 miliona eura: EU: Finansijska podrška BiH u upravljanju migracijama

VIDEO: Uprava Aluminija: \'Bez finansijske pomoći ne možemo pokrenuti proizvodnju\'

Zaplijenjen početkom jula: Iranski tanker napustio Gibraltar

Uz maksimalne mjere sigurnosti: Bivši predsjednik Sudana Al-Bashir prvi put se pojavio na sudu

Prekretnica u godini golemih povijesnih promjena u Europi: Merkel i Orban obilježavaju 30 godina od pada željezne zavjese

Populacije slatkovodne faune od 1970. do 2012. opale za 88%: Na rubu izumiranja delfini, somovi, raže, šarani, dabrovi...

VIDEO: Četvrti dan 25. SFF-a: Svjetska premijera \'Otvorenih vrata\' o albanskom patrijarhatu

Utakmice se igraju 5. i 8. septembra: Prosinečki objavio spisak za Lihtenštajn i Armeniju

U SAD-u ove godine čak 1203 osobe oboljele od ospica
Britanka ubila ženu dok joj je povećavala stražnjicu, silikone nabavila na eBayu
Izrael želi snažnije veze s Ukrajinom
VIDEO Kamion pun goriva eksplodirao i zabio se u tri auta u Ugandi, 19 mrtvih
Sirijske vladine snage napale turski konvoj, poginulo troje civila
Merkel na obljetnici pada željezne zavjese: "Europa mora imati ljudsko lice"
Tinejdžeri se u SAD-u preko Snapchata našli na zabavi, 6 ih je upucano
Grčki Paros, odakle je naseljen Hvar, želi postati prvi otok bez plastike
Kirurzi i dandanas koriste nacistički anatomski atlas
Uhićen najtraženiji australski bjegunac, osumnjičen za ubojstvo brata
U monsunskim kišama u Indiji sve više mrtvih, evakuirane tisuće ljudi
Požar na španjolskom otoku još nije pod nadzorom, nova evakuacija u tijeku
U srijedu odluka: Australski kardinal pedofil možda će na slobodu
Britanska vlada oduzela državljanstvo mladiću koji se pridružio ISIL-u
Cjepivo protiv klamidije testirano na ljudima, rezultati su ohrabrujući
Trump: Nasilje u Hong Kongu moglo bi naštetiti trgovinskom sporazumu s Kinom
Policija spriječila tri nove masovne pucnjave u SAD-u
Malezija poziva Britaniju da ne podrži europsku odluku o bojkotu palminog ulja
Britanci odbili zahtjev SAD-a i deblokirali iranski tanker iz Gibraltara
Od Drugog svjetskog rata nije bilo ovoliko izbjeglica na svijetu
SVAŠTARIJE

Prosinečki objavio spisak za Lihtenštajn i Armeniju

Pronašao 50 godina staru poruku u boci, ali i djeda koji ju je poslao

Iranski tanker napustio Gibraltar

Najmanje 1,7 miliona ljudi preplavilo ulice Hong Konga

Gost u Parizu ubio konobara jer je predugo čekao sendvič

Bombaš samoubojica na afganistanskom vjenčanju ubio 63 i ranio 182 osobe

U velikom požaru u Bangladešu izgorjelo 15.000 domova

VIDEO Istanbul paraliziran, cijeli je pod vodom, jedna osoba poginula

Osmero poginulo u požaru u hotelu u Odesi

"Holivudski Trbosjek" proglašen krivim, ubio djevojku Ashtona Kutchera i susjedu