TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

23.12.2014.
Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići
Edukacija roditelja romske nacionalnosti
Tuzlarije


Dana 22.12.2014. godine u Osnovnoj školi „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla, održan je prvi u nizu sastanaka roditelja i koordinatora projekta: “Zaštita prava djece romske nacionalnosti kroz edukativni i savjetodavni rad – I vi imate pravo na slobodu, sigurnost i život bez nasilja“.

Projekat je podržan od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, a isti ima za cilj da podigne nivo informisanosti i nivo svijesti osoba romske nacionalnosti o ljudskim pravima te vrstama, uzrocima, posljedicama i prevenciji nasilja unutar navedenih zajednica koje su označene kao najrizičnije.

Roditelji su kroz konkretne radionice, predavanja i primjere od strane edkukatora: Dr sc. Amre Imširagić, Mr sc. Mehmeda Mujića, predsjednika udruženja „Evropski put Roma“ i Nermina Mustajbašića, dipl. pedagoga – psihologa, upoznati sa vrstama nasilja, problemima vezanim za pasivnost u okviru prijavljivanja nasilja, problemima diskriminacije i zlostavljanja te koracima koji se poduzimaju u okviru najblažeg oblika nasilja, stekli jasan uvid u ovaj problem kao i jasan protokol i korake u suzbijanju istog.

Tuzlarije


Kao i svih prethodnih godina, gosp. Mehmed Mujić, savjetnik za romska pitanja u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Tuzlanskog kantona iskoristio je priliku da pruži i opću pomoć u rješavanju pojedinih krucijalnih problema vezanih za ovu zajednicu, a koji se prvenstveno odnose na težak status romskih porodica i školovanje njihove djece.

Dr sc. Amra Imširagić i dipl. pedagog-psiholog Nermin Mustajbašić objasnili su osnovne okvire i uzroke povećanog nasilja unutar vršnjačkog kruga te unutar romskih zajednica koji se prvenstveno javljaju kao uzročno-posljednična veza lošeg socio-ekonomskog statusa ovih porodica. Privrženost, strah, životna egzistencija postavljaju nasilje u ovim porodicama u jednu normalnu, prihvatljivu, društveno opravdanu svakodnevnicu, što godinama dovodi do sve težih oblika nasilja.

Roditeljima je ponuđena mogućnost ličnog savjetovanja o sljedećim pitanjima: oblicima i prevazilaženju nasilja, diskriminacije, unapređenja obrazovanja, odgoja, porodičnih odnosa i cjelokupnog razvoja djece romske nacionalnosti.

M.N.