TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

22.09.2015.
Prilazna cesta do Aerodroma proglašena cestom od značaja za Tuzlanski kanton
Tuzlarije


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je cesta, od ulaza u putnički terminal Međunarodnog aerodrom Tuzla do priključka na regionalnu cestu R-469 Živinice - Međaš u dužini od 800, 00 m, proglašena cestom od značaja za Tuzlanski kanton. Odlukom je zadužena Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da u redovno održavanja regionalnih cesta uvrsti i ovu cestu.

U sklopu redovnog održavanja regionalnih cesta, a na zahtjev menadžmenta JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i uz saglasnost Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, prema Odluci, vršiti će održavanje i poletno-slijetne staze Aerodroma, kao i zimsko čišćenje u posebno otežanim okolnostima kada je dubina snježnog pokrivača veća od 5 cm.

S obzirom na to da je federalna vlada donijela Odluku o izmjeni odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste, kojom je prolongirala rok primjene prvo donesene odluke za period do 15.3.2018. godine, tim je spojna cesta koja vodi do terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla ponovno postala nekategorisana cesta.

Da bi ovu cestu redovno održavala Direkcija regionalnih cesta TK, koja isključivo održava regionalne ceste bilo je neophodno ponovno proglasiti ovu cestu cestom od značaja za Tuzlanski kanton. Opravdanost proglašenja proizilazi iz činjenice da je JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ preduzeće koje je sa 100% državnim kapitalom, u stalnom uzlaznom trendu razvoja, ali još uvijek finansijski nedovoljno jako da samo finansira sve neophodne radove, a ni tehnički još uvijek nije dovoljno opremljeno, niti ima sredstava da to učini.

Također, JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u skladu sa strateškim planovima Ministarstva i Vlade TK treba da se razvija u regionalni cargo centar koji može biti i veliki generator razvoja privrede i novog zapošljavanja na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK o sufinansiranju projekta asfaltiranje puta u MZ Cage, dionica prema područnoj osnovnoj školi u iznosu od 2.500, 00 KM. S obzirom na to da se radi o namjenskim sredstvima predviđenim za izgradnju, rehabilitaciju, sanaciju i održavanje regionalnih cesta bilo je neophodno da Vlada TK donese Odluku kojom daje saglasnost da se naznačeni iznos finansijskih sredstava preusmjeri za realizaciju projekta putne infrastrukture u lokalnoj zajednici.