TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

03.04.2016.
Osnovna škola ˝Podrinje˝ Mihatovići
Edukacija roditelja romske nacionalnosti

Dana 31.3.2016. godine u Osnovnoj školi "Podrinje" Mihatovići, Tuzla, održane su dvije u nizu radionca u okviru projekta "Obrazovna integracija djece romske nacionalnosti kroz obuku roditelja romske nacionalnosti o podizanju svijesti roditelja o važnosti obrazovanja""Zajedno do boljeg obrazovanja za romsku djecu".

Tuzlarije


Opšti cilj projekta je razvijanje svijesti roditelja romske nacionalnosti o važnosti i značaju obrazovanja za Rome kao neophodnom koraku za izlazak iz začaranog kruga nejednakosti, siromaštva, diskriminacije i socijalne isključenosti. Za roditelje je ponuđena mogućnost ličnog savjetovanja o pitanjima: obrazovanja, odgoja, porodičnih odnosa ili razvoja djece romske nacionalnosti. Obrazovni nivo romske populacije je veoma nizak, a razlozi što mnoga djeca romskog porijekla ne idu u školu ogledaju se u postojanju jezičke barijere, slaboj materijalnoj situaciji i nedovoljnoj svijesti roditelja o značaju obrazovanja. 
Projekat je podržan od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, a isti ima za cilj da podigne nivo informisanosti i nivo svijesti osoba romske nacionalnosti.

Prva radionica realizovana je na temu " Roditeljskih odgojnih stilova", a druga radionica: „Razvoj samosvijesti i samopoštovanja“, gdje su roditelji kroz konkretne i konkretne prijedloge od strane edkukatora: Dr sc. Amre Imširagić, docenta Mr.sc.Mehmeda Mujića, predsjednika udruženja "Evropski put Roma". upoznali sa najvažnijim i najefikasnijim roditeljskim odgojnim stilovima. Roditelji su kroz radionice podsticani na samoopažanje i samoprocjenjivanje, te na sticanje uvida u djelotvornost vlastitih odgojnih postupaka usmjerenih na dijete. Radionice i predavanje su izazvali veliku zainteresovanost rodetelja čija djeca pohađaju ovu školsku ustanovu.

Tuzlarije
Kao i svih prethodnih godina, gosp. Mehmed Mujić, savjetnik za romska pitanja u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Tuzlanskog kantona iskoristio je priliku da pruži i opću pomoć u rješavanju pojedinih krucijalnih problema vezanih za ovu zajednicu, a koji se prvenstveno odnose na težak status romskih porodica i obrazovanje njihove djece.