TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

04.11.2016.
Održana predavanja i radionice za djecu na temu trgovine ljudima
Udruženje građana Vive Žene Tuzla u okviru aktivnosti regionalnog projekta Sjeveroistočna Evropa - Transnacionalna koalicija organizacija civilnog društva za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja (STOP)” koji se provodi u suradnji sa Romskim centrom za demokraciju iz Srbije, Partnere per Femijet iz Albanije, First Children embassy Megjashi iz Makedonije i Centrom za mir i toleranciju iz Kosova održala je edukativno predavanje i radionice za djecu na temu trgovine ljudima.

Tuzlarije


Djeca predstavljaju najosjetljiviju kategoriju stanovništva i smatramo da je veome važno upoznati ih sa potencijalnim opasnostima i mogućnostima zaštite kada je u pitanju ova tema, s obzirom na to da djeca nerijetko postaju žrtve ovog krivičnog djela.

Tuzlarije


Tuzlarije


Edukativno predavanje je organizovano i održano 03.11.2016. za 50 djece sa područja Brčko Distrikta u Petoj i Trećoj osnovnoj školi. Putem ovih predavanja predstavljeni su osnovni pojmovi koji se odnose na trgovinu ljudima, ali i mogućnosti prevencije i zaštite. Održana je kreativna radionica u okviru koje su poslali i određene poruke kao što su: „Žene nisu predmet trgovine, STOP trgovini ženama!“ „STOP trgovini nad djecom!“, „Slobodan svijet od trgovine ljudima“.

S.P.