TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

14.07.2015.
Kandidati koji nisu položili prijemni na Medicini iskazali nezadovoljstvo

Nezadovoljni maturanti koji su pokušali upisati Medicinski fakultet bezuspješno na prvom prijemnom roku za upis u akademsku 2015/16. održanog 9.7. tekuće godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 13.7. okupili su se ispred fakulteta kako bi iznijeli svoje nezadovoljstvo.

Tuzlarije


Tuzlarije


Podsjećamo, od ukupno 446 izašlih na prijemni samo njih 30 je položilo prijemni, odnosno 6% od onih koji su uzeli učešće s tim da je većina imala minimalan broj 24, a maksimalan iznos bodova koji se može ostvariti je 40. Stava su da je prijemni bio isuviše težak, pitanja nisu bila ni slična informatoru koji je izdat prošle godine i po kojemu su bila pitanja na prijemnom te iste.

Tuzlarije


Pitanja nisu čak bila ni koncipirana spram udžbenika koji se koriste iz predmeta fizike, biologije i hemije tokom četiri godine u srednjim školama sa područja TK.

Dakle prijemni uopšte nije bio zasnovan na nastavnom planu i programu srednjoškolskog obrazovanja koje je propisalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona. Maturanti se pitaju zažto im onda treba srednja škola i zašto idu u nju četiri godine, ako ona ne bi trebala da predstavlja uvertiru za daljnje školovanje, onda je njeno postojanje besvrsno jer očito znanje koje je stečeno tokom četiri godine srednje škole nije dovoljno za upis na Medicinski fakultet.

Veoma je loša komunikacija od samoga početka na relaciji maturanata i fakulteta, uopšte kako kažu nisu dobili smjernice na koji način i odakle da se pripremaju za kvalifikacioni prijemni ispit. Akcentuju da su mladi u Sarajevu imali pripremnu nastavu na fakultetu i dobili informator na osnovu kojega su učili te su i pitanja bila po istome na prijemnom. Neshvatljivo je da se na baš najbrojnijoj generaciji ikada lome sve dosadašne nepravilnosti i ispravlja kriva Drina.

„Nije slučaj samo sa Medicinskim fakultetom da je velik broj prijavljenih, gdje god da pođeš mnogo je zainteresovanih za razne fakultete jer smo eto najbrojnija generacija, ima nas puno i svugdje.“

Kažu da prijemni test nije bio relevantan da ocjeni znanje. Također pozivaju dekana i ostale zadužene za upis studenata da ako već tvrde da je bio „normalan“ test daju ga u javnost i stanu iza svojih riječi, ali misle da neće doći do toga jer bi istina izašla na vidjelo a oni se plaše toga. Zahtjeva su da se ili poništi prvi prijemni rok jer nije bio adekvatan, bio je test principa „eci peci pec“ jer su svi zaokruživali na sreću ili ako ne dođe do poništavanja žele vanredni u naredne dvije sedmice te rodovni rok u septembru. Vanredni iz razloga što ako bude ponovo težak u septembru i mnogi ne položi, ostat će bez fakulteta i gube godinu. Pitanja ovoga puta moraju biti bolje i razumnije konstruisana jer su na prethodnom bila neshvatljiva. Neophodno je da im se i kaže odakle da se spremaju, iz kojih informatora i udžbenika i neshvatljivo je da se na jednom Tuzlanskom fakultetu mogu dati prijemna pitanja po Sarajevskom ili informatorima iz drugih gradova BiH ili kao što je bio do sada slućaj i iz informatora gradova van BiH, novosadski, beogradski, ističu ovi mladi ljudi.

Žele se obrazovati, i kažu da vladajuća struktura treba biti sretna što mladi imaju ciljeve i ambicije jer im država neće biti sačinjena od nepismenih i onih koji sjede po kafama. Po svemu do sada očito je da se mladi sprečavaju u obrazovanju, i da se u njega se ništa ne ulaže. Obrazovanje je u veoma lošoj situaciji. Ne dođe li do ispunjenja onoga što očekuje ova brojka od 416 njih koji nisu primljeni, oni se neće zadržati na ovome jer su na ovaj način povrijeđena nihova osnovna ljudska prava, pravo na obrazovanje te će uputiti otvoreno pismo Ombusmenu za ljudska prava i tražiti pomoć od nih. Već su poslata tri otvorena pisma, jedno ministru obrazovanja, kulture, nauke i sportka TK gospodinu Izetu Jagodiću, jedno Pedagoškom zavodu i jedno dekanu medicinskog fakulteta. Također podnijete su žalbe na neadekvatan prijemni ispit i u studentskoj službi. Ističu da je neralno i nepošteno to što je prethodna generacija imala pitanja koja su u slovo bila ista po informatoru, svih 40 pitanja u sve tri grupe na ispitu a ovoga puta čak ni prema nastavnom planu i programu srednjoškolskog obrazovanja.


U potpisu 416 mladih koji nosu položili prijemni, ili kako kaže dekan u izjavi, 416 mladih koji se nisu dovoljno spremili.