TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

27.04.2017.
Prvi doktorat sa novouspostavljenog Doktorskog studija Medicinskog fakulteta
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 21.arila 2017.godine, Dr Zlatan Mehmedović je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj veličine baze apendiksa na zbrinjavanje bataljka apendiksa tokom laparoskopske apendektomije”. Uspješna odbrana obavljena je pred komisijom Akademik Prof.dr.sc. Enver Zerem, predsjednik i Prof.dr. Šefik Hasukić i Prof.dr.sc. Samir Delibegović, članovi. To je prvi student Doktorskog studija koji je uspostavljen na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli, 2013. godine i u toku kojeg su studenti dužni iz doktorske disertacije objaviti najmanje jednu publikaciju u časopisu koji je u Current Contents/Clinical Medicine naučnoj bazi.

Tuzlarije

Fotografija: Članovi komisije: Akademik Prof.dr.sc. Enver Zerem, Prof.dr. Šefik Hasukić, Prof.dr.sc. Samir Delibegović i doktorant Zlatan Mehmedović


Uspostavom Doktrskog studija sa novim i navedenim kriterijima Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzlu se približio vodećim fakultetima u regiji. Otvorio je i napredak medicinske nauke, ka istraživanju i publikaciji po savremenim kriterijima. Dr Zlatan Mehmedović i njegov mentor, Prof.dr.sc. Samir Delibegović, objavili su rad pod istim naslovom “The Influence of the appendiceal base diameter on appendix stump closure in laparoscopic appendectomy” u časopisu World Journal of Surgery. Uspjeh Dr Zlatana Mehmedovića i njegovog mentora Prof.dr. Samira Delibegovića pokazuje ostalim studentima, da se upornim i sistematičnim radom, lako dostižu časopisi koji su u ovoj cijenjenoj naučnoj bazi.

Amra Odobašić