TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

28.04.2017.
AMICA EDUCA:
Porodična grupna konferencija u školama
Tuzlarije

Udruženje „Amica Educa“ je u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Tuzla, u maju 2016. godine počelo sa implementacijom projekta pod nazivom „Porodična grupna konferencija“.

Tuzlarije„Porodična grupna konferencija“ je inovativni model rada sa porodicama sa djecom u krizi, koji pomaže porodici da prepozna i pokrene vlastite resurse u rješavanju porodičnih poteškoća.

Tuzlarije


Tokom prve projektne godine održano je 10 porodičnih konferencija iniciranih od strane Centra za socijalni rad, za ukupno 121 dijete, roditelja, članova šire socijalne mreže i profesionalaca.

Tuzlarije


Pored Centra za socijalni rad Tuzla, u drugu projektnu godinu se uključuje šest škola sa područja Tuzle u proces iniciranja „Porodičnih grupnih konferencija“ i primjenu ovog modela u vaspitno-obrazovnoj praksi: O.Š. Kiseljak, O.Š. Bukinje, O.Š. Miladije, O.Š. Kreka, O.Š. Pazar i srednja Ekonomsko-trgovinska škola. U periodu od 26.-28. aprila, završena je edukacija predstavnika/ca škola.

Projekat je finansijski podržan od strane IN Fondacije – fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH.

Svi zainteresirani građani za više informacija ili učešće u „Porodičnoj grupnoj konferenciji“ mogu kontaktirati Udruženje „Amica Educa“, Centar za socijalni rad Tuzla ili gore pomenute škole.