TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

19.05.2017.
Dodjela ˝Atesta za zavarivanje˝ učenicima Mašinske škole Tuzla

Tuzlarije


Mašinska škola u Tuzli je prepoznala značaj privatnog sektora za jačanje kvaliteta obrazovanja i boljeg zapošljavanja građana. Također, Mašinska škola kao odgojno-obrazovna institucija želi da poboljša imidž i atraktivnost stručnog obrazovanja i obuke, zatim da uspostavi što jaču vezu između Škole i potreba tržišta.

Iz naprijed navedenih razloga Mašinska škola je u 2015. godini potpisala Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji sa "Institutom za zavarivanje" d.o.o. Tuzla, gdje je učenicima obezbjeđena praksa za zanimanje "Zavarivač", kao i dobijanje besplatnog "Atesta za zavarivanje" za najbolje učenike.

Shodno potpisanom ugovoru dana 17.05.2017. godine u prostorijama "Instituta za zavarivanje", izvršena je dodjela "Atesta za zavarivanje" za učenike Mašinske škole III razreda zanimanja "Zavarivač". Atesti su dodijeljeni učenicima koji su ispunili visoke kriterije koje zahtijeva postupak atestacije. Atestacija zavarivača se vrši prema standardu EN ISO 9606 i važe na području domaćeg i stranog tržišta.

Tuzlarije


Proces atestacije je uspješno završilo šest učenika. Bitno je napomenuti da su ovo prvi učenici na području BiH, koji su u toku svog redovnog školovanja dobili ovakav jedan vrijedan certifikat koji je neophodan pri apliciranju na poslove zavarivača.

Učenicima koji su uspješno prošli proces atestacije, ponuđeno je zasnivanje radnog odnosa u dvije respektabilne firme i to: Tehnopetrol d.o.o Tuzla i ALFE-MI d.o.o. Živinice.

Saradnja "Instituta za zavarivanje" i Mašinske škole će se nastaviti i u budućem periodu, tako da očekujemo od učenika Mašinske škole još bolje rezultate u godinama koje su pred nama.