TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

06.11.2015.
JUOŠ „Simin Han“
Seminar ˝Uloga škole u razvoju socijalne kohezije˝

Juče je u našoj školi počeo dvodnevni seminar za učitelje i nastavnike koji je organizovao PZ Tuzla u saradnji sa NVO Save the Children. Vođa seminara je stručni savjetnik PZ Denis Suljendić sa asistenticom Ivanom Mulić iz "KŠC Tuzla´´
Direktor naše škole Nijaz Hamidović poželio je dobrodošlicu gostima iz OŠ´´Mramor", prisutnima i predavačima.

Tuzlarije


Zahvalio se na dobroj saradnji sa PZ te Denisu Suljendiću vođi seminara uz posebno zadovoljstvo što je voditeljica seminara Ivana Mulić svoja prva radna iskustva stekla u našoj školi.

Naša škola već duži niz godina važi za Otvorenu školu i prva je na našem kantonu koja je zaživjela inkluzivni prstup u radu sa djecom kojima je potreban individualizirani rad prilagođavanjem nastavnih sadržaja s ciljem njihovog integrisanja u društvu i osposobljavanja za samostalan život.

Otvorena škola promoviše zajedničko obrazovanje za svu djecu koja uče, žive, i rastu zajedno uz uvažavanje različitosti i tolerancije te potiče sposobnost saradnje.

Cilj seminara je:

Razumjevanje socijalne kohezije i uloge škole u razvoju socijalne kohezije;
-Moći analizirati i sagledati rad škole iz perspektive djeteta ;
-Utvrditi jasne indikatore na osnovu kojih mogu postojeće unaprijediti aktivnosti u školi;
-Otpočeti sa izradom novih školskih pravilnika u skladu sa vrijednostima i princima socijalne kohezije i pravde.

Cilj Otvorene škole je:
-Razvoj zajedničke školske kulture, pośtivanju drugačijih stilova života prisutnih u školi, otvorenost prema drugim kulturama, vještinama, komuniciranja, odgoj za demokratski suživot i poštivanje dječijih prava.
Seminar je bio dobro isplaniran.Prisutni su kroz radionice indentifikovali probleme u školama te došli do zaključka da timskim radom razvijamo dobru komunikaciju i doprinosimo dobroj međusobnoj saradnji i uvažavanju.
Kroz primjere problemarike u školstvu kako u razvijenim zemljama tako i kod nas razmjenjujući iskustva došlo se do zaključka da razumjevanje potreba u školi kroz timski rad i osposobljenim stručnim kadrom možemo doprinijeti na razvoju socijalne kohezije. Sloboda svakog pojedinca je da slijedi svoj lični razvoj tokom života. Mogućnost da svaka osoba aktivno učestvuje kao ravnopravna članica društva.

Osnovna skola Simin Han