TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

27.02.2016.
U vrtićima JU ˝Naše dijete˝:
Počele radionice o kompostiranju za roditelje
Tuzlarije


Nakon što je u vrtićima JU "Naše dijete" uspostavljen sistem kompostiranja kroz edukacije djece i osoblja, nabavku kompostera, kanti za organski otpad i ostalog alata i opreme za kompostiranje, u okviru projekta "Gradonačelniče, mi tražimo uvođenje kompostiranja u našem gradu" koji se implementira uz podršku američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu, Centar za ekologiju i energiju je počeo sa održavanjem radionica za roditelje i djecu.

Tuzlarije


Nakon teoretskog dijela gdje se roditeljima prezentiraju projetne aktivnosti i sam proces kompostiranja, za roditelje i djecu je organiziran praktični dio kroz igru pogađanja i određivanja koji otpad se može kompostirati. Na radionici se služi voće, te roditelji zajedno sa djecom otpad od voća odvajaju u kante za organski otpad, a nakon toga i u kompostere. Cilj ovih radionica je da se podstakne roditelje da i sami počnu kompostirati kod svojih kuća, te na taj način doprinesu rješavanju velikog problema zaštite okoliša.

Tuzlarije


Kompostiranjem organskog otpada se količina otpada koja završava na odlagalištu može smanjiti čak za jednu trećinu. Dakle, odvajanjem organskog otpada smanjujemo: potrebe za deponijskim prostorom, onečišćenje podzemlja procjednim vodama s odlagališta, stvaranje stakleničkog plina metana koji doprinosi klimatskim promjenama i opasnost od požara.
Korištenjem komposta izbjegavamo upotrebu vještačkih gnojiva koja smanjuju kvalitetu voda i tla, te ugrožavaju zdravlje ljudi, biljaka i životinja.

Nakon radionica, u narednom perioduu dvorištima ili na terasama obdaništa će se praviti mali eko-vrtovi gdje će djeca i osoblje uređivati dvorište, saditi povrće ili cvijeće na kompostu. Ova mjesta će u budućnosti biti korištena za praktičnu edukaciju djece.