TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

04.04.2015.
Obavještenje o početku aktivnosti radne grupe ˝Pješak˝ za 2015. godinu


U ponedeljak, 06.04.2015. godine, počinje prvi ciklus aktivnosti radne grupe ”PJEŠAK” za 2015.godinu, koje su vezane za rad ”školskih patrola” s ciljem upozoravanja učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje.
Radna grupa “PJEŠAK” formirana je 30. marta 2011. godine u cilju sprovođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla (inspektori za saobraćaj i policajci za rad sa zajednicom) i Aktiva direktora osnovnih škola općine Tuzla.
Članovi „školskih patrola“ su dječaci i djevojčice, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola općine Tuzla. Prošlogodišnje aktivnosti „školskih patrola“ bile su vezane za upozoravanje pješaka koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje, obavezu korištenja sjedalica za bebe vozačima koji voze djecu mlađu od 5 godina u automobilu i radarske kontrole brzine kretanja automobila, te dijeljenje edukativnih letaka u pratnji pripadnika saobraćajnih patrola policijskih stanica Istok, Centar i Zapad.

Za April 2015. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:

-OŠ „Novi Grad“,
-OŠ „Jala“,
-OŠ „Simin Han“,
-OŠ „Brčanska Malta“,
-OŠ „Solina“,
-Međunarodna osnovna škola
-OŠ „Mramor“,
-OŠ „Kiseljak“,
-OŠ „Lipnica“,
-OŠ „Husino“,
-OŠ „Pasci“,
-OŠ „Mihatovići“.

Učešćem u ”školskim patrolama” kod učenika se razvija osjećaj odgovornosti i oni na taj način uče važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. U isto vrijeme ostali pješaci imaju priliku naučiti dijelove Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, koji se odnose na njih i podsjetiti se na opasnosti koje prate neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Sve informacije i redovne izvještaje o radu “školskih patrola” moći ćete pronaći na službenoj internet stranici JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla www.siktz. ba.

Priredio(la): siktz.ba