TUZLARIJE - BILTEN OBRAZOVANJA

07.06.2016.
Odluke Vlade TK u okviru kadrovskih pitanja
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Tuzlarije


Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.
Vlada je donijela Rješenje kojim Amela Mehanovića, postavlja za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove do povratka direktora sa odsustva, odnosno do postavljenja drugog direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Muzej istočne Bosne u Tuzli, na period najduže do 60 dana.
Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, na period najduže do 60 dana.
Vlada je donijela Rješenje kojim se Hasib Jahić, razrješava dužnosti predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica.
Doneseno je i Rješenje o imenovanju Nedima Nurkića za predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica na period utvrđen Rješenjem od 26.4.2016. godine.
Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ od 18.5.2016. godine o imenovanju Enesa Modrića, dipl.ing.šumarstva iz Banovića za direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, na period od 4 godine.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga dva kandidata – predstavnika 67% državnog kapitala za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva „Konjuh” Kladanj.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Lukavac na period najduže 90 dana.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK