TUZLARIJE - STARE SLIKE PRIČAJU

14.03.2008.
Stare slike pričaju
Školske sekcije


Fotografije slične ovima koje smo pripremili za večeras, većina nas ima u porodičnim albumima. Neke su toliko slične da na prvi pogled mislimo da smo baš mi na slikama. Djeca sada pohađaju različite škole, različite po sastavu djece, nastavnom planu i programu, uslovima školovanja i mnogo čega drugog. Ne tako davno generacije i generacije su završavale osnovne škole po potuno istom nastavnom programu i učili iz istih udžbenika. Dijete – učenik se u neku ruku posmatralo jednako bez obzira na talenat i intelektualne sposobnosti. Priliku da iskaže svoju individualnost dijete je imalo kroz razne školske sekcije. Ne znamo imena, ne znamo ni šta je bilo sa djece sa slika, ako nekoga ili sebe prepoznate napišite.


Nekadašnja OŠ "Sedam sekretara SKOJ-a" - mladi lingvistiOŠ "Jusuf Jakubović" vazduhoplovni modelari Kluba mladih tehničaraOsnovci kao podmladak vatrogasacaOŠ "Albin Herljević" radno - tehničko vaspitanje


U tekstu ispod slika navedeni su stari nazivi škola.

S.M.