TUZLARIJE - STARE SLIKE PRIČAJU

25.07.2008.
Stare slike pričaju
Ratna dežurstva


Početak rata u Tuzli 15.05.1992. godine donio je mnoge promjene u životima građana Tuzle. U cilju povećane sigurnosti stanara u zgradama uvedena su dežurstva. Svi koji su mogli dežurali su u haustoru zgrade, a onda bi se ulazna vrata u 23 sata zaključala do sljedećeg jutra i prvog dežurstva u toku dana, koje je počinjalo u 6 sati. Dežurstvo se predavalo sa ključem ulaznih vrata koji se dužio, a dežurni stanar je bio obavezan da legitimiše i evidentira sve posjetioce u toku svog dežurstva. Ime, prezime, broj lične karte, mjesto gdje je izdata, kao i kome ide i kada je ušao u zgradu, podaci su koji su se unosili.Petokolonaške grupe su se uglavnom na druge načine otkrivale te je uskoro i dežurstvo izgubila na početnoj strogosti i ozbiljnosti, a nakon godinu ili dvije i ukinuto je. Osim što su neki ta dežurstva shvatali kao nešto jako važno, gotovo patriotski svečano, mnoga ta sjedenja su proticala u lijepoj, prijateljsoj atmosferi. Dežurali su po dvoje ili u grupama, okupljala se raja oko dežurnih, igrala karte, jelo ako se šta ima, pričalo i zezalo.Ta ratna dežurstva i sjedenje u skloništima su zbližila komšije u ona teška vremena kada se život lako gubio i svaki dan slušale priče o ranjenim i poginulim. Bilo je i neke ljepote i solidarnosti u nedaći koja je građane Tuzle snašla. Dobili smo knjigu ratnih dežurstava, skenirali smo dvije stranice, da se prisjetimo i tih dana.-->

S.M.