TUZLARIJE - STARE SLIKE PRIČAJU

09.10.2011.
Stare slike pričaju
Vrijeme ˝bubnjarica˝

Ova fotografija Miroslava Hlubne nastala je pedesetih godina prošloga vijeka. Kako se vidi, zimsko je doba, vrijeme kada se kupuju razne peći i drva za ogrijev.Na slici su peći „bubnjarice“ koje su masovno korištene prije pojave modernijih peći, posebno popularnih Weso peći. Kažu da im je ime nastalo zbog oblika ali i "bubnjanja" drva u razbuktanoj vatri.

I "bubnjare" i druge peći na loženje, počele su da se povlače iz zgrada izgradnjom prvih kotlovnica u gradu, prvo na Bulevaru 1964. godine, a još više kada je 1970. godine vrelovodom iz TE Tuzla počela da se grije Slatina.

Vratile su se u ratu, u raznim varijantama ratnih peći, kada su mnogi Tuzlaci ponovo učili ili prvi puta palili vatru u pećima i imali priliku da ožive sjećanja starijih na nekadašnje unošenje uglja i drva i u kolektivne stambene zgrade, zatim obaveze da se ide po ugalj, loži i održava vatra.

S.M.