TUZLARIJE - STARE SLIKE PRIČAJU

25.03.2013.
Stare slike pričaju
Boca tuzlanskog piva iz 1886. godine


Tuzlansku pivaru utemeljili su u ljeto 1884. godine Tasing i Kohn pod imenom "Erste Dampf Brauerei" (Prva parna pivovara) sa proizvodnim kapacitetom od 5.000 hektolitara godišnje proizvodnje. Do I svjetskog rata proizvodila je već oko 25.000 hl. Tokom I svjetskog rata obustavljena je proizvodnja, pri čemu je prekid proizvodnje trajao oko 5 godina. Početkom II svjetskog rata ponovo prekida sa radom sve do 1948. godine kada ponovo počinje proizvodnju.

Zahvaljujući čitaocu Emiru Delaliću imamo priliku da pogledamo kako je izgledala boca tuzlanskog piva iz 1886. godine.Malo smo osvijetlili bocu da bi se bolje vidjelo šta na njoj piše.Gornji natpis je "PARNA PIVOVARA". U sredini piše TUZLA ali ispred piše još nešto. U donjem redu razaznaje se natpis BRAUEREI ali se ispred naziru još dva slova.

S.M.