TUZLARIJE - BILTEN TK

15.12.2015.
Sastanak kantonalnih partnera na Vlašiću
Tuzlarije


Ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić i ministar industrije, energtike i rudarstva Srđan Mićanović sa koordinatorom KOR-a Senadom Ovčinom učestvuju na sastanku o provedbi strategija razvoja osam kantona sa područja FBiH koji se održava na Vlašiću.

Pod egidom - naučene lekcije kantonalnih procesa planiranja i priprema za implementaciju strategija, kantonalni partneri će razmijeniti iskustva u dosadašnjim procesima izrade ili revizije, te provredbe strategija razvoja. Bit će to prilika za analiziranje iskustava drugih te izmjenu regulatornog okvira i definisanje podrške budućim procesima u provedbi strategija.

Tuzlarije


Tuzlanski kanton je među prvim kantonima koji je okončao izradu ključnog strateško-planskog dokumenta koji treba da podstiče budući rast i razvoj.

Organizatori su Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Švicarska razvojna agencija (SCD).

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK