TUZLARIJE - BILTEN TK

09.05.2016.
Potpisan Ugovor o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih
Tuzlarije


S ciljem sumiranja dosadašnjih zajedničkih aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na području Tuzlanskog kantona, danas su u Ministarstvu, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta mr. sc. Zlatan Muratović i Emir Avdagić, direktor DVV International - Ured za BiH, potpisali Ugovor o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja. Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola prepoznao je važnu ulogu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u promovisanju obrazovanja i učenja odraslih u Bosni i Hercegovini, te će pružiti profesionalnu i finansijsku podršku u realizaciji narednih aktivnosti.

Tuzlarije


“Potpisivanjem Ugovora o saradnji, nastavljamo proces neformalnog obrazovanja, u Tuzlanskom kantonu. Vlada TK opredjeljena je da se naš obrazovni sistem prilagodi tržištu rada. Kompletna upisna politika treba biti fokusirana na ono što se zove prilagodba tržištu rada. Raduje me činjenica da je naš Kanton pozitivan primjer i prepoznat kao važan faktor u saradnji sa DVV-om, što nam daje afirmaciju za nastavak realizacije aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih, ” kazao je ministar Muratović, te se zahvalio g-dinu Avdagiću i DVV International-u na podršci i saradnji.

Tuzlarije


“Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola – DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu pruža različite vidove podrške u oblasti obrazovanja odraslih, pomažemo ministarstvima u sređivanju zakonske regulative, pomažemo da se stvori sistem za implementaciju Zakona, te ćemo značajan dio sredstava usmjeriti u Tuzlanski kanton kroz andragoške obuke za nastavnike, i edukaciju menadžmenta ustanova obrazovanja u Kantonu”, kazao je Emir Avdagić, direktor DVV International - Ured za BiH.

U Tuzlanskom kantonu donesen je Zakon o obrazovanju odraslih i ide se dalje sa aktivnostima iz ove oblasti, a sa ciljem harmonizacije i težnje ka evropskom modelu.

Priredio(la): MONKSTK