TUZLARIJE - BILTEN TK

05.05.2016.
Vlada TK
Prvi kanton u FBIH sa usklađenom listom lijekova


Vlada je donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.Tuzlarije


Pozitivnu listu lijekova čine dvije liste i to: A lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijeka od 100 %, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka i B lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona, saglasno finansijskim mogućnostima kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH. Ovom je Odlukom propisana obaveza kantona da izvrši usaglašavanje svojih pozitivnih listi sa Federalnom listom lijekova i to obavezno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova. Današnjom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona prva je u FBiH koja je u potpunosti realizovala sve obaveze usklađivanja listi lijekova.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK