TUZLARIJE - BILTEN TK

17.05.2016.
Održana 36. redovna sjednica Vlade TK
Smanjen broj krivičnih djela u TK za 20 %


Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je redovnoj sjednici prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za 2015. godinu. Stanje kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona u 2015.g. karakteriše smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 20 % u odnosu na 2014.g. i smanjenje broja podnesenih izvještaja tužilaštvima za 19, 32%.

Tuzlarije


Također je smanjen broj krivičnih djela protiv imovine za 22 %, krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 45 %, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 27 %, krivičnih djela protiv života i tijela za 22 %, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 32 % dok je neznatno povećan broj saobraćajnih nesreća. Ukupan broj krivičnih djela koji je obuhvaćen izvještajima je 5.315, što je za 1.276 krivičnih djela ili 19 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Prema Izvještaju, operativnim radom, otkriveni su počinioci za 1.265 krivičnih djela prethodno prijavljena po nepoznatom izvršiocu.

Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 38 %, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 61 %. U odnosu na prošlu godinu broj prijavljenih maloljetnika je manji za 145. Ukupna materijalna šteta nastala ovim krivičnim djelima iznosi oko 11, 5 miliona KM, što je za oko 4, 8 miliona KM ili 29, 5% manje u odnosu na prošlu godinu. Pokazatelji stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i ostvareni rezultati na realizaciji planiranih strateških ciljeva ilustracija su da policija Tuzlanskog kantona funkcioniše kao savremena javna služba, permanentno dostupna građanima, koja kontinuirano stremi kvalitetnijoj i efikasnijoj organizaciji na demokratskim principima funkcionisanja sa profesionalnim, stručnim, odgovornim i moralnim kadrovima koji garantuju najviši stepen lične i imovinske sigurnosti i zaštite zagarantovanih ljudskih prava, doprinoseći opštem razvoju društva i bržem putu u evropske integracije.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK