TUZLARIJE - BILTEN TK

17.05.2016.
Vlada TK
Usvojen periodični izvještaj za budžet Kantona

Vlada TK usvojila je Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. - 31.3.2016. godine Ministarstva finansija. Prema Izvještaju za prvi kvartal ove godine ostvaren je tekući suficit od 4, 3 miliona KM što je više za 2, 6 miliona nego u 2015. godini. Ostvareni tekući suficit rezultat je pravovremeno donesenog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i potvrda ispravnosti kursa koji je zauzela Vlada Tuzlanskog kantona i finansijske discipline.

Tuzlarije


Prihodi ostvareni u visini od 68 miliona veći su za 5 % od čega su najdominantnija stavka prihodi od poreza, neporeski prihodi, tekući transferi i donacije i kapitalni transferi. Rashodi u visini od 63, 8 miliona KM veći su za 1%.

Najznačajniji rashodi su bruto plaće i doprinosi i naknade zaposlenim, koji su u odnosu na isti period 2015. godine manji za 1, 5 % dok su rashodi po osnovu izdataka za materijal i usluge, tekućih transfera i izdataka za obaveze po kreditima veći u odnosu na isti period prošle godine.

Vlada je usvojila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK