TUZLARIJE - BILTEN TK

28.03.2016.
Održan 23. naučno stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH
Tuzlarije


23. naučno stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH održan je u subotu, 26. marta 2016. godine, u Kongresnoj sali hotela "Tuzla" u Tuzli. Organizatori skupa bili su časopis Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, "Paediatrics Today" i Klinika za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Tema skupa bila je Pedijatrija u porodičnoj/obiteljskoj medicini II, a predavači su bili eminentni stručnjaci iz Zagreba, Novog Sada i Tuzle.

Prvo predavanje na temu "Uloga ultrazvuka u hroničnim bolestima jetre u djece" izlagala je prof. dr. Alemka Jaklin Kekez, sa Poliklinike za dječije bolesti "Helena" iz Zagreba. "Značaj ultrazvuka kod otkrivanja bolesti jetre je veoma velika jer prestavlja prvu slikovnu metodu kod sumnje na bolest jetre, pomaže u razlučivanju akutnog od hroničnog zbivanja, komplementarna je metoda drugoj dijagnostici u otkrivanju etiologije bolesti jetre, pouzdan za praćenje bolesti jetre i njihovih komplikacija. te neizostavan metoda za izvođenje biopsije jetre i otkrivanje njenih komplikacija" istakla je prof. dr. Alemka Jaklin Kekez.

Na temu "Dijagnoza i tretman ehinokokne ciste jetre" govorila je prim. dr. Selma Terzić sa Klinike za dječije bolesti, UKC Tuzla. Multidisciplinarni pristup je preporučljiv da se osigura bolji klinički tretman kod bolesnika sa ehinokoknom cistom i iskorjenjivanje hidatidoze. Društveno-ekonomski uticaj ehonokokoze se razmatra sa posebnim osvrtom na sljedeće teme: posljedice na čovjeka i stoku, troškove i koristi od kontrole programa i ekonomske procedure za vrednovanje kontrole programa. Trajnost kontrole programa je kamen temeljac za dobijanje značajnog smanjenja hidatidne infekcije. Zdravstveno obrazovanje predstavlja bitne elemente u kontroli i iskorjenjivanju Ehinokokoza / hydatidosis.

"Savremeni pristup slikovnim metodama u dijagnostici mokraćnih puteva u djece" je tema o kojoj je govorila prof. dr. Andrea Cvitković Roić sa Poliklinika za dječije bolesti "Helena" iz Zagreba. Ona je istakla da je videourodinamika danas zlatni standard u procjeni funkcije i anatomije donjeg mokraćnog sistema, jer daje informcije o anatomiji, funkciji, te uticaju poremećaja funkcije na vezikoureteralni refluks, te da savremene dijagnostičke metode u pedijatrijskoj nefrologiji treba da slijede ALARA princip i da je neophodno prije svake pretrage postaviti pitanje da li će njeni rezultat promjeniti tok liječenja. Uz to prof. dr. AndreaCvitković Roić je naglasila da timska saradnja prestavlja ključ za uspješnu dijagnostiku mokraćnih puteva kod djece..

Tuzlarije


Prim. dr. Nedima Atić, mr. med. sci., sa Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla izložila je predavanje na temu "Dijagnostika i tretman urinarnih infekcija u djece". Ona je naglasila da je primjena savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda urinarnih infekacija rezultiralo smanjenje smrtnost od ove bolesti, ali da se posljedice kao što su ožiljne promjene na bubrezima, pojava bjelančevina u mokraću, povišen krvni pritisak, akutno i hronično otkazivanje bubrega i dalje javljaju, naglasivši pri tome da je neophodno blagovremeno prepoznati bolest i započeti liječenje.

"Plućne bolesti kod dece - ultrazvuk kao ravnopravna dijagnostička metoda" bila je tema predavanja Doc. dr. Jovan Lovrenski sa Institut za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine iz Novog Sada. On je istakao da ultrazvučna dijagnostike upale pluća u djece pored široke dostupnosti UZ aparata, ima i niz drugih prednenosti koje se ogledaju u jednostavnost savladavanja metode, niskoj cijene pregeda, brzoj evaluacija stanja plućnog parenhima, praćenje toka bolesti i nepostojanje jonizirajućeg zračenja.

Posljednja tema 23. naučno stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH bila je "Deformiteti grudnog koša u djece" dr. med. sci. Edin Husarić sa Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla. Kongenitalnim deformitetima grudnog koša smatraju se anomalije u razvoju zida grudnog koša. Kategorizuju se kao deformiteti nastali uslijed prekomjernog rasta zidova gudnog koša, ili deformiteti vezani za neadekvatan rast (aplazija ili displazija). Prekomjerni rast koštano hrskavičavog okvira gudnog koša dovodi do depresije ili protruzije grudne kosti što predstavlja više od 90% kongenitalnih anomalija zida grudnog koša. Deformiteti grudnog koša javljaju se kod jednog od 500 djece.

Cilj ovakvih susreta je okupiti sve ljekare koje se bave liječenjem djece bez obzira na njihovu specijalnost jer timska saradnja omoguća razmjenu znanja i iskustva i na taj način doprinosu boljem razumjevanju specifičnosti patologije dječije i adolescentne dobi, rekao je akademik Husref Tahirović, urednik časopisa "Paediatrics Today" i pozvao prisutne na 24. naučno stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH, koji će se održati u oktobru 2016. godine.

Priredio(la): UKC Tuzla