TUZLARIJE - BILTEN TK

16.06.2016.
Održana 21. vanredna sjednica Vlade TK
Povećan broj studenata

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli od 15.6.2016. godine o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i treeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini, uz uslov da Senat uvaži prijedloge Vlade na Plan upisa u prvu godinu I ciklusa na Fakultetu elektrotehnike, Filozofskom fakultetu na odsjecima Žurnalistika, Pedagogija -Psihologija, Socijalni rad i Filozofija - Sociologija, na Mašinskom fakultetu te na Prirodno-matematičkom fakultetu, na odsjecima Edukacija u matematici i Edukacija u fizici.

Tuzlarije


Predložene su minimalne korekcije prijedloga Odluke Senata Univerziteta u Tuzli kako bi se otvorila mogućnost kvalitetnog školovanja povećanog broja studenata u javnoj visokoškolskoj instituciji.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK