TUZLARIJE - BILTEN TK

29.06.2016.
Vlada TK
Strateški dokument za borbu protiv korupcije u Kantonu

Vlada TK prihvatila je nacrt Programa borbe protiv korupcije Tuzlanskog kantona za 2016-2019. godinu sa Akcionim planom za provođenje Programa. Program sadrži sve strateške ciljeve u borbi protiv korupcije Kantona, koji proizilaze za kantonalni nivo vlasti iz državnih strateških dokumenata za borbu protiv korupcije.

Tuzlarije
Odlukom je zadužena Radna grupa Vlade da nakon razmatranja Programa na sjednici Skupštine TK načini usaglašen prijedlog Programa borbe protiv korupcije i Akcionog plana te dostavi Vladi na usvajanje. Osnovni ciljevi Programa su stvaranje preduslova za sprječavanje i suzbijanje korupcije u svim oblastima iz nadležnosti Kantona, kroz dalje jačanje institucionalnog okvira, efikasniju prevenciju, te otkrivanje i sankcionisanje počinilaca koruptivnih djela, uz adekvatniju edukaciju i uspostavljanje sistema nadzora nad praćenjem provedbe aktivnosti koje se provode na tom planu.
Istovremeno, usklađivanjem normativne regulative i koordinacijom sa nosiocima aktivnosti na realizaciji strateških dokumenata viših niova vlasti, koji u bitnoj mjeri predstavljaju strateški okvir i orijentir općeg zajedničkog nastupanja u borbi protiv korupcije, namjeravaju se stvoriti pretpostavke za odlučnu i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, što podrazumijeva utvrđivanje prioritetnih oblasti za djelovanje, ali i određenih polaznih opredjeljenja i načina zajedničkog djelovanja.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK