TUZLARIJE - BILTEN TK

04.07.2016.
Multidisciplinaran pristup borbi protiv maloljetičke delinkvencije
Tuzlarije


Vlada je usvojila Program prevencije, intervencija i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016-2019. godinu.

Zvanični statistički pokazatelji kojima raspolaže MUP TK-a pokazuju da je na prostoru Tuzlanskog kantona od 2009. godine do danas broj krivičnih dijela koje su počinjeni od strane maloljetnika u kontinuiranom padu.

Preventivne aktivnosti MUP-a TK-a u velikoj mjeri su uticale na evidentno smanjenje broja maloljetnih počinilaca krivičnih djela. S tim u vezi prijedlog je da se nastavi s kontinuiranim provođenjem ovih aktivnosti od strane policijskih službenika MUP-a TK-a, uz mogućnost zajedničkog angažovanja i drugih relevantnih institucija i/ili organizacija, sa ciljem da što više mladih ljudi u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona bude obuhvaćeno ciljanim edukacijskim predavanjima.

Nosioci izrade Programa su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, Ministarstvo pravosuđa i uprave TK i Ministarstvo zdravstva TK.

U cilju interresornog i multidisciplinarnog djelovanja u prevenciji, intervenciji i resocijalizaciji u polju maloljetničke delinkvencije, pored resornih ministarstva pozvani su i predstavnici akademske zajednice, pravosudne institucije, centri za socijalni rad i nevladin sektor čiji su predstavnici uključeni u Radnu grupu koja je autor Programa.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK