TUZLARIJE - BILTEN TK

26.07.2016.
Ostale odluke donesene na zadnjoj 43. redovnoj sjednici Vlade TK

Tuzlarije
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 5.000, 00 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK na ime nabavke kompjuterske opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 20.000, 00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona, povodom odigravanja utakmice muške košarkaske reprezentacije BiH sa reprezentacijom Rusije koja će se, u okviru kvalifikacija za Evropsko košarkaško prvenstvo prvenstvo odigrati 10. septembra 2016. godine u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku o odobravanju 2.000, 00 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona na ime refundacije izdataka za podršku obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 - 2020. godina za period januar - juni 2016. godine. Prema Izvještaju za prvih 6 mjeseci realizacije kompletirano je 5 mjera/aktivnosti. Započete su i trenutno se nalaze u fazi realizacije 72 mjere/aktivnosti, a realizacija njih 19 još uvijek nije započeta. Ovaj Izvještaj ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora, u okviru 5 definisanih strateških ciljeva. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su 346.971.980 KM, za ukupno 45 mjera u svim sektorima. Finansijski najveće mjere su predviđene u okviru strateškog cilja usmjerenog na ekonomski razvoj u iznosu od 191.715.151 KM pri čemu pak najveća ulaganja su planirana u sektor poljoprivrede i izgradnju transportne infrastrukture. Ukupan planirani iznos za realizaciju Strategije razvoja iz Budžeta Kantona je na nivou od cca 141 milion KM za svih 5 godina ili u prosjeku 28 miliona godišnje. Taj iznos je prihvatljiv sa aspekta Budžeta Kantona jer predstavlja u prosjeku oko 10% prosječnog godišnjeg Budžeta Tuzlanskog kantona, navodi se u Izvještaju. Planom implementacije za 2016. godinu predviđeno je provođenje 28 mjera i 30 aktivnosti za koje su planirana sredstva ukupne vrijednosti u iznosu od 54.553.742 KM.


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst protokola usaglašen između predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ureda za zakonodavstvo, te Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona o pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Tuzlanskom kantonu, uz uslov da osnov za pregovore mogu biti isključivo Zakon o radu, Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju i Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, kao i uslov da Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona obezbjedi ovlaštenje da potpisuje granski kolektivni ugovor za djelatnost kulture na cijelom teritoriju Tuzlanskog kantona, a ne isključivo za institucije kulture koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, obzirom da se u tom slučaju ne bi radilo o granskom nego pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja na prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, za upražnjeno radno mjesto stručni saradnik za prijevoz putnika. Od decembra 2014. godine, od kako je uposlenik napustio državnu službu, značajno je otežan rad ovog dijela Ministarstva, a zbog velikog broja predmeta koji se rješavaju neophodno je izvršiti popunjavanje upražnjene pozicije.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije Reformske agende za BiH, za period 01.04. – 30.06.2016. godine. Akcioni plan Tuzlanskog kantona za realizaciju Reformske agende sadrži 71 aktivnost koje će se provoditi u trogodišnjem periodu. U izvještajnom periodu april – jun 2016. godine, Vlada je aktivno radila na 47 aktivnosti, od čega je 8 aktivnosti završeno, 10 aktivnosti se realizuje kontinuirano, a za 29 aktivnosti realizacija je u toku. Od septembra 2015. godine, kada je dala saglasnost za provedbu Akcionog plana, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je do danas provela 17 od ukupno 61 aktivnost što čini 28%. Kada je u pitanju državni nivo, povođenje Reformske agende se kreće u iznosu nešto većem od 50% (18 od 33 aktivnosti).


Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK