TUZLARIJE - BILTEN TK

16.08.2016.
Održana 45. redovna sjednica Vlade TK
Sravnjenje obaveza Tuzla-kvarca

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Odluku kojom prihvata Zapisnik o međusobnom usaglašavanju potraživanja i obaveza između privrednog društva „Tuzla –kvarc“ d.o.o. Tuzla i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva po osnovu naknada za eksploatisane količine kvarcnog pijeska na dan 10.8.2016.godine.

Tuzlarije

Odlukom je stvoren pravni osnov za uknjižavanje potraživanja u Ministarstvo finansija TK za period 2010 – 2015. godina u kojem je „Tuzla –kvarc“ d.o.o. Tuzla eksplatisao sirovinu bez dodijeljene koncesije. Na ovaj način Vlada TK je na transparentan i zakonit način riješila dugogodišnji problem i preduzeću „Tuzla –kvarc“ d.o.o. Tuzla omogućila eksplataciju kvarnog pijeska na legalan način. Zapisnikom o međusobnom sravnjenju obaveza definisano je da ukupna potraživanja Ministarstva industrije, energetike i rudarstva od “Tuzla kvarc” d.o.o. Tuzla sa 10.8.2016. godine, po osnovu obračunatih koncesionih naknada za period 1.9.2005. – 10.8.2016. godine i zakonskih zateznih kamata, iznose 135.816, 85 KM.

Riječ je o dugu za period 2010-2015. godina u visini od 114.342, 02 KM, zatezenim kamatama po Tužbi Ministarstva industrije, energetike i rudarstva radi neosnovanog bogaćenja za ovaj perod od 13.179, 34 KM i zakonskim zateznim kamatama za dio dospjelih rata koje nisu izmirene u roku, utvrđenim
Protokolom o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih
koncesionih naknada do 3.8.2016. godine u visini od 8.323, 49 KM. U međuvremenu je Tuzla-kvarc izmirio dugovanja iz Protokola potpisanog prošle godine u iznosu od 112.282, 91 KM.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK