TUZLARIJE - BILTEN TK

31.08.2016.
Ostale odluke i zaključci donesene na zadnjoj 47. redovnoj sjednici Vlade TK
Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva
prostornog uređenja i zaštite okolice o dodijeljivanju sredstava u ukupnom iznosu od 189.000, 00 KM Općini Živinice za 5 projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Za projekat izrade termoizolacione fasade na Sportskoj dvorani u Živinicama namijenjeno je 70.000, 00 KM, za uređenje parkovskih i javnih površina užeg centra općine Živinice – nastavak bit će izdvojeno 64.000, 00 KM, za uređenje izletišta u MZ Kovači 19.000, 00 KM dok je za Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Litve, ulica Živiničke ose “C” – I faza predviđeno 20.000, 00 KM i 16.000, 00 KM za izgradnju pješačke staze u Donjoj Višći.

Tuzlarije


Vlada je dala saglasnost za nastavak realizacije projekta “Boravak i rehabilitacija djece/osoba sa autizmom koji su završili odgojno-obrazovni i rehabilitacijski proces u Zavodu” JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje menadžment i Upravni odbor Javne ustanove Univerzitet u Tuzli da preduzmu sve radnje kako bi se najkasnije u roku od 7 dana konstituisao Senat Univerziteta u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju.

Vlada je zadužila Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da u najkraćem roku izvrši inspekcijski nadzor rada i poslovanja osnovnih i srednjih škola kao i visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona u privatnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu stranih fizičkih i pravnih lica, te o izvršenom nadzoru putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta informiše Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 13.612, 00 KM.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, uplaćenog od strane uplatioca Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za Univerzitet u Tuzli u iznosu od 16.390, 43 KM.
Odobreno je usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, uplaćenog od strane uplatioca St. Anna Konderkrebsforshung za
Univerzitet u Tuzli u iznosu od 9.000, 00 KM.

Odobreno je usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, uplaćenog od strane uplatioca Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za Univerzitet u Tuzli u iznosu od 5.600, 00 KM.

Vlada je donijela Zaključak kojim prihvata Prijedlog za promjenu uslova Garantnog fonda Udruženja za razvoj Nerda u smislu visine maksimalnog iznosa kredita, promjene strukture finansiranja za nabavku stalnih sredstava i izmjene jednokratne provizije.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva u iznosu od 5.850, 00 KM Opinskom sudu u Tuzli na ime izrade projektne dokumentacije za uklanjanje objekta Doma Armije u Tuzli.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Troškovi manifestacija u iznosu od 1.000, 00 KM UG Bokserskom klubu "Tuzla" Tuzla, za sufinansiranje organizacije Međunarodnog memorijalnog turnira pod nazivom „Turnir mira" - Aco Stanković - Tuzla 2016. godine, koji će biti održan 2. oktobra u Tuzli.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog odbora u Dioničkom društvu „Konjuh“ Kladanj.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu stalnog sredstva u Ured Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i to Esada Mušanovića kao predsjednika i članove Bilala Tulumovića i Selmu Jaganjac.Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK