TUZLARIJE - BILTEN TK

07.09.2016.
Ostale odluke i zaključci doneseni na zadnjoj 48. redovnoj sjednici Vlade TK
Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1. - 30.6.2016. godine. Vlada je Zaključkom zadužila KUIP da poveća svoje aktivnosti na pojačanoj kontroli u svim oblastima koje su pod kontrolom Kantonalne uprave, s obzirom na to da Vlada TK nije zadovoljna pokazateljima o izvršenim inspekcijskim kontrolama za period januar – juni 2016. godine i ukupnim rezultatima tih kontrola.

TuzlarijeVlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na prijedlog Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji i Protokola o izmjenama i dopunama Protokola o sprovođenju Sporazuma.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije u iznosu od 4.000, 00 KM privrednom društvu „Tuzlanski sajam“ d.o.o. Tuzla na ime refundacije troškova organizacije Međunarodnog sajma energija, industrija, rudarstvo, koji je održan od 7. do 9. juna 2016. godine u Tuzli.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 2.000, 00 KM Društvu pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja troškova takmičenja pod nazivom “ Sportske igre prosvjetnih radnika Tuzlanskog kantona” koje će se održati povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja u Banovićima 1. oktobra 2016. godine.

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, na ime sufinansiranja projekta „Razvijanje tolerancije kroz prijateljstvo i sport“ za JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac u iznosu od 422, 14 KM, dodijeljene od strane Američke ambasade u BIH.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave.

Vlada je prihvatila Pismo podrške zahtjevu „Boxmark Leather“ d.o.o. Lukavac za smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba, koji je ovo privredno društvo uputilo Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK