TUZLARIJE - BILTEN TK

27.09.2016.
Vlada TK
Odobren upis još 15 samofinansirajućih studenata

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini.


Tuzlarije


Radi se o upisu ukupno dodatnih 15 kandidata na prvi ciklus studija (kategorija samofinansirajućih studenata), koji su položili prijemni ispit u drugom upisnom roku ali nisu ušli u prvobitno planiranu kvotu i to na Filozofski fakultet, studijski program Pedagogija – Psihologija dodatnih 7 kandidata i Medicinski fakultet, odsjek zdravstvenih studija, studij sanitarnog zdravstva, dodatnih 8 kandidata.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK