TUZLARIJE - BILTEN TK

28.09.2016.
Vlada TK
Novim kolektivnim ugovorom obim materijalnih prava treba ostati isti

Uslovi i elementi, način dogovaranja i uopšte izrada granskog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike uposlene kod kantonalnih organa bili su tema današnjeg radnog sastanka delegacije Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Kantona Bego Gutić sa delegacijom sindikata državnih službenika i namještenika predvođenom predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Salihom Kruščicom.

Tuzlarije


Ovom prilikom predstavnici Sindikata su izrazili zadovoljstvo voljom i obostranom željom da se iznađu najbolja i za sve strane prihvatljiva rješenja. Premijer Gutić je istakao da je Vlada Tuzlanskog kantona pažljivo pratila sve aktivnosti od donošenja novog Zakona o radu do izrade općeg i pojedinih granskih kolektivnih ugovora. Kada je u pitanju nedavno dostavljeni prijedlog granskog kolektivnog ugovora delegacija Vlade Tuzlanskog kantona iznijela je svoja viđenja određenih spornih i nedovoljno preciziranih elemenata dostavljenog prijedloga kolektivnog ugovora, a kako je rečeno uočen je određeni nesklad između odredbi općeg sa granskim kolektivnim ugovorom.

„Ovo je posebno neshvatljivo ukoliko znamo da se granskim ugovorom trebaju definirati samo one stvari koje nisu određene općim kolektivnim ugovorom, te je nepotrebno ponavljati ili dodatno obrazlagati stvari koje su već ranije definisane Zakonom ili općim kolektivnim ugovorom“ rekao je ministar finansija Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.

Obzirom da su u dostavljanom prijedlogu uočene nepravilnosti i nejasnoće premijer Kantona je zaključio da će Vlada Tuzlanskog kantona pripremiti neophodne izmjene predloženog granskog kolektivnog ugovora i dostaviti Sindikatu na razmatranje.
Vladi TK je u interesu da što prije sklopi granski ugovor, prije svega jer to treba biti osnova da se uđe i u pregovore o kolektivnim ugovorima u drugim oblastima.

„Vlada Tuzlanskog kantona podržava sve ono što stoji u Općem kolektivnom ugovoru. Ta prava ne želimo umanjivati, ali ih nismo u prilici niti povećavati. Naš stav je da obim materijalnih prava treba ostati isti, “ rekao je premijer Gutić.

Osim premijera Gutića i ministra finansija Suljkanovića, današnjem sastanku prisustvovali su ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, ministrica rada i socijalne politike Danijela Simić, sekretar Vlade TK Enver Ćosićkić, sekretar Ureda premijera TK Velida Mujkić, savjetnik premijera TK Zijad Mahmutović, kantonalna pravobraniteljica Fatima Alihodžić i sekretar Ureda za zakonodavstvo TK Hasiba Omeragić, dok su uz u ime Sindikata današnjem sastanku prisustvovali i potpredsjednik Zoran Jovanović i član Upravnog odbora Sindikata Amir Sejdinović.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK