TUZLARIJE - BILTEN TK

09.12.2016.
Održana 32. vanredna sjednica Vlade TK
Nacrtom Budžeta za 2017. predviđeno smanjenje za 21.629.043 KM u odnosu na prethodnu godinu
Tuzlarije


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Prihodi, primici i finansiranje u Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu projicirani su u ukupnom iznosu od 350.363.211, 00 KM ili za 21.629.043, 62 KM manje u odnosu na planirani nivo 2016.godine.

Razlog manje planiranih prihoda, primitaka i finansiranja najvećim dijelom se odnosi na manje planirane prihode od indirektnih poreza i naknada i takse, te prihoda od pružanja javnih usluga.

Osim nacrta Budžeta Vlada je danas utvrdila i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovim zakonom uređena su struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka budžeta i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim, zaduživanja i garancije, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja vlade, ministarstva finansija i ministra finansija, u izvršavanju budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvršavanju budžeta.

S obzirom da Budžet Tuzlanskog kantona neće moći biti donesen do kraja tekuće godine, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1. - 31.3.2017. godine. Ovom Odlukom utvrđen je iznos privremenog finansiranja Tuzlanskog kantona, do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, a privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2017. godine utvrđeno je u iznosu od 68.152.731, 00 KM.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK