TUZLARIJE - BILTEN TK

27.01.2017.
Budžetska pozicija ˝Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima˝
Usvojena Informacija o utrošku sredstava
Tuzlarije
Srđan Mićanović, ministar industrije, energetike i rudarstva


Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila danas Informaciju o utrošku sredstava sa budžetske pozicije "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" sa postignutim efektima za 2016. godinu. U skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijima za raspodjelu ovih sredstava tokom protekle godine realizirani su projekti u ukupnom iznosu od 464.343, 50 KM.

Kada je u pitanju pomoć privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlene obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i zaposlenicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU "Služba za zapošljavanje TK", Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Vlada Tuzlanskog kantona su odlukama ukupne vrijednost 39.427, 20 KM obezbijedili pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 458 zaposlenika i članova njihovih porodica.

Realizacijom sufinansiranjem troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji se realizuje putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, vezano za izmirivanje obaveza po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada za povezivanje radnog staža zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje, koji su proglašeni tehnološkim viškom ili koji su ostali bez radnog angažmana stekli su se uslovi za penzionisanje ukupno 7 radnika i to 6 radnika kompanije "Bosnia Valves" i jednog radnika "Rudnika nemetala Kladanj". Za ovu namjenu Vlada je obezbijedila ukupno 173.283.23 KM.

Tokom 2016. godine nastavilo se sa realizacijom Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće "Aida" d.d. Tuzla. Odlukom Vlade TK i Ministarstva uplaćeni su doprinosi prema fondovima za 275 radnika zaključno sa 31.12.2008. godine i penzionisano je 5 radnika. Ministarstvo je izdvojilo 41.719, 37 KM za ove namjene osim iznosa Vlade TK koji je uplaćen po Sporazumu sa Fabrikom obuće "Aida" Tuzla II faza.

Rješavanjem ovog pitanja nastavila se politika Vlade TK i resornog ministarstva u pogledu pomaganja društvima u poteškoćama i njihovim radnicima kod egzistencijalnih pitanja kako radnika tako i njihovih članova domaćinstva.

Plaćanjem obaveza kao preduslova kod pokretanja stečajnog postupka u društvima "Elektromontaža" d.d. Tuzla i "Bosnia Valves" d.o.o Tuzla stvorili su se uslovi za pomoć ovim društvima. U ovom pogledu uvezan je radni staž za 6 uposlenika društva "Bosnia Valves" d.o.o. Tuzla a svi radnici ovih društava su bili socijalno zbrinuti putem JU "Služba za zapošljavanje TK" gdje su primali novčani iznos za svaki mjesec u ovisnosti od radnog staža.


Također Vlada je putem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, a u svrhu pokretanaj novih investicija u privrednim društvima i otvaranja novih radnih mjesta realizirala i projekat dodjele grant sredstava u iznosu od 300.000, 00 KM. Sredstva u iznosu od po 50.000, 00 KM dodjeljena su za tri privredna subjekta, a šest društava je dobilo sredstva u iznosima od po 25.000, 00 KM. Efekti dodjele ovih sredstava ogledaju se u činjenici da je došlo do zapošljavanja 40 novih radnika i investicionog ulaganja od 1.755.095, 00 KM.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK