TUZLARIJE - BILTEN TK

05.02.2017.
Ostale odluke donesene na 64. redovnoj sjednici Vlade TK
Tuzlarije

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Tekuća rezerva. Općinskom sudu u Tuzli je, na ime troškova provođenja prethodnog stečajnog postupka nad imovinom „Konjuh“ d.d. Kladanj, odobreno 10.000, 00 KM, a na ime hitne sanacije centralnog grijanja uslijed kvara na postojećem kotlu koji se koristi za zagrijavanje područne škole Požarnica, 5.900, 00 KM odobreno je JU OŠ „Simin Han“ Tuzla. Također, za sanaciju kvara na sistemu zagrijavanja objekta centralne škole JU OŠ „Lukavac Mjesto“ Lukavac Vlada je ovoj školi odobrila 7.100, 00 KM, a 1.199, 89 KM je za ove namjene odobreno Skupštini Tuzlanskog kantona.


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je mišljenje na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Nakon današnjeg prihvaćanja Mišljenje će biti upućeno Skupštini Tuzlanskog kantona i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Naime, Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona je predložila da se dodatno preciziraju odredbe u vezi sa opravdanim odsustvom sa sjednica Skupštine i radnih tijela, te normiraju i perciziraju slučajevi opravdanog odsustva.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK