TUZLARIJE - BILTEN TK

23.01.2017.
Prošla godina najuspješnija po pitanju naplate naknada od koncesija
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona i Kantonalno Ministarstvo industrije ocjenjuju prošlu godinu kao najuspješniju dosad u oblasti naplate naknade od kocesija, navodeći da su svi koncesionari, koji su kasnili sa uplatama, nakon dogovora počeli redovno rješavati svoje obaveze, osim Rudnika Kreke.Njihov dug je, kako je rečeno u Agenciji za koncesiju TK, akumuliran na oko 12 miliona KM, a prošle godine im je fakturisano skoro 1.700.000 KM. Ovo će biti jedan od većih problema sa kojim će se resorno ministarstvo uhvatiti ukoštac ove godine.

Tuzlarije


- Očekujem da se veće instance uključe, kao što je Federalna vlada i Federalno ministarstvo energetike i rudarstva, zajedno s vlasnicima Elektroprivredom BiH, da nađemo određene modalitete da riješimo problem Rudnika Kreka jer je on ostao kao jedini koncesionar koji ima milionska dugovanja koji trebamo da zaokružimo, a sa ostalim koncesionarima smo zadovoljni - kazao je ministar industrije, energetike i rudarstva TK Srđan Mićanović.

Sve više ugovora, Komisija za koncesije zaključuje za flaširanje vode. U proceduri je trenutno oko 16 predmeta, a očekuje se da bude zaključeno barem 10 do 12 ugovora za koncesije. Prošle godine je zaključeno 10 novih, što je dovelo do ukupno 52 zaključena ugovora.

- Tu bih izdvojio ugovor o koncesiji za izgradnju mini hidrocentrala na rijeci Spreči u općini Gračanica. Zatim ugovor sa JP Vodovod i kanalizacije Tuzla koje je i ranije imalo ugovor o koncesiji za zahvatanje vode na izvorištima u općinama Kladanj i Živinice i isporučivanju stanovništvu na području grada Tuzle i općine Živinice. Istakao bih da je završen i zaključen ugovor o koncesijama u toku 2016. godine s privrednim društvom Tuzla Kvarc za ležišta Bukinje, a posljednjih dana je zaključen ugovor za ležišta Moluška Rijeka i Kužići - rekao je predsjednik Komisije za koncesije TK Nihad Sinanović.

U Komisiji za koncesije očekuju da će se ove godine zaključiti dugogodišnji ugovor sa Rudnikom Đurđevik, jer je Vlada TK izašla u susret Elektroprivredi BiH zaključivanjem protokola o reprogramu dospjelih obaveza i to bi se trebalo završiti u prvoj polovini ove godine.

Inače, ovaj rudnik je početkom prošle godine izmirio dugovanja, te se obavezao da će obaveze nastale u periodu nakon toga izmiriti do septembra ove godine. A svakako treba napomenuti i RMU Banovići koji redovno izmiruje svoje obaveze.

Priredio(la): Agencija Fena