TUZLARIJE - BILTEN TK

20.01.2017.
Premijer Bego Gutić:
Saopštenje u povodu ostavke ministrice Danijele Simić
Povodom nedavno podnesene ostavke Danijele Simić na poziciju ministrice za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, želimo obavijestiti javnost da je Ured premijera Tuzlanskog kantona i službeno zaprimio dokument ostavke, a Skupština Tuzlanskog kantona će, kao nadležni organ, pokrenuti odgovarajuće procedure.

Tuzlarije


Istovremeno želimo javnost obavijestiti i da razlozi za ostavku koje je navela ministrica Simić ne korespondiraju sa razlozima koje je u svom saopćenju za javnost navelo rukovodstvo Kantonalnog vijeća Stranke za BiH. U svojoj ostavci ministrica Simić jasno i nedvosmisleno navodi da su razlozi za ostavku „lične prirode", te ne vidimo razlog zašto bi politička partija iz koje ministrica dolazi, navodeći neke druge, neutemeljene podatke, ovu situaciju koristila za stjecanje političkih bodova.

Referirajući se na dosadašnji rad ministrice Simić neophodno je istaći da je on imao značajnih propusta, ali da ih Vlada Tuzlanskog kantona, kako ne bi usložnjavala situaciju i otežavala svoj rad, do sada nije iznosila u javnost. Naprotiv, Vlada je iznalazila alternativne načine da se poslovi iz resora rada, socijalne politike i povratka na vrijeme izvrše.

Kada je u pitanju dosadašnji rad Ministrice mora se istaći njena loša saradnja sa Federalnim ministarstvom za povratak. Također, mora se istaknuti i da se proces povratka ne odvija samo na područjima Gračanice i Lopara, nego da je najveći povratak izbjeglih i raseljenih osoba ostvaren na području Podrinja, čemu ministrica Simić, tokom dvije godine svog mandata, nije posvetila dužnu pažnju.

Taj posao, umjesto ministrice, obavljali su, uz resornog federalnog ministra, drugi članove Vlade TK.

Kada je u pitanju socijalna politika mora se napomenuti da su isključivo zahvaljujući upornosti Vlade Tuzlanskog kantona, kao kolektivnog tijela, krajem decembra 2016. godine obezbijeđena sredstva i donesena Odluka o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 392.000, 00 KM. Ovim su, uz brojne druge korisnike, osigurana i sredstva za rad Narodne kuhinje „Imaret" Tuzla.

Pored navedenog, mora se istaći i loša komunikacija koju je ministrica imala sa predstavnicima medija, čime je direktno uticala na stvaranje loše slike o radu Ministarstva. Svojim načinom rada umnogome je predstavnicima medija otežavala pristup informacijama i izjavama predstavnika Ministarstva, na što joj je više puta bezuspješno ukazivano. I u ovim slučajevima umjesto ministrice Simić u javnosti su vrlo često istupali drugi članovi Vlade Tuzlanskog kantona.

Ne možemo ostati nijemi i na sve neistine koje je u svom saopćenju povodom ostavke navelo rukovodstvo Kantonalnog vijeća Stranke za BiH.

U okviru Budžeta Tuzlanskog kantona, Budžet Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak za 2016. godinu je za 0, 35 % veći u odnosu na budžet za 2015. godinu ili u apsolutnom iznosu za 117.462, 00 KM. Dinamika isplata socijalnih davanja u 2015. i 2016. godini ima svoj kontinuitet isplata jedne tranše mjesečno, te će se ta dinamika isplata nastojati osigurati i u narednom periodu. Problem zatečenih dugovanja, odnosno dospjelih obaveza po osnovu socijalnih davanja je nešto što ova Vlada nastoji da rješava zajedno sa svim ostalim dospjelim obavezama koje su strukturirane u deficitu Budžeta TK i koje sa 31.12.2015. godine iznose 60.067.166, 00 KM (deficit sa 31.12.2014. godine je bio 93.367.178, 00 KM), te su evidentni pomaci u smanjivanju dospjelih obaveza odnosno smanjenja deficita Budžeta TK, a sve kroz odgovoran rad i provođenje politika ove Vlade. Ipak, prava iz oblasti socijalne politike i povratka, iako su po prioritetima pozicionirana nešto bolje u odnosu na druge isplate, dijele istu sudbinu kao i druga prava koja se ostvaruju iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Nažalost ogroman akumulirani deficit Tuzlanskog kantona otežava provedbu svih, pa i socijalnih programa, ali Vlada Tuzlanskog kantona je svjesna neophodnosti i važnosti provođenja socijalne politike i zato joj posvećuje značajniju pažnju.

Imajući u vidu sve navedeno, neozbiljno je i indikativno od rukovodstva Kantonalnog vijeća Stranke za BiH iznositi neutemeljene izjave i time komplikovati novonastalu situaciju.

Prilog:

Ostavka ministrice

Tuzlarije

Priredio(la): Vlada TK