TUZLARIJE - BILTEN TK

17.02.2017.
Sudije koje ne rješavaju predmete u razumnom roku nanose štetu Budžetu TK
Tuzlarije


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Ministarstva finansija, sačinjena na osnovu prispjelih na naplatu potraživanja, po osnovu donesenih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po podnesenim apelacijama građana za suđenje u nerazumnom roku u sudovima na području Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je zaduženo da ovu Informaciju dostavi sudovima na području Tuzlanskog kantona i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BIH na uvid i dalje postupanje.

Donesenim Zaključkom od predsjednika sudova na području Tuzlanskog kantona se traži da izvrše uvid u sudske predmete navedene u Informaciji, utvrde kod kojih sudija ima najviše predmeta protiv kojih je podnesena apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zbog dugotrajnog vođenja sudskih postupaka-suđenje u nerazumnom roku, te u tom smislu utvrde da li postoje elementi eventualne odgovornosti u njihovom radu.

Ukoliko se utvrdi postojanje elemenata odgovornosti postupajućih sudija traži se od predsjednika sudova da pred VSTV-om pokrenu odgovarajuće postupke, obzirom da se odlukama Ustavnog suda po podnošenim apelacijama zbog suđenja u nerazumnom roku nalaže isplata značajnog iznosa sredstva apelantima, te na taj način nanosi znatna šteta Budžetu Tuzlanskog kantona.

Prilikom utvrđivanja dinamike rješavanja pojedinih predmeta od predsjednika sudova je zatraženo da vode računa o dužini trajanja pojedinih sudskih postupaka, zahtijevaju njihovo ažuriranje, te na taj način preduprijede postojanje osnova za podnošenje apelacija protiv tih presuda Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

Kako se navodi u Informaciji, najčešći razlog, a može se reći i jedini, za podnošenje apelacija protiv presuda sudova sa područja Tuzlanskog kantona i Vrhovnog suda FBiH, najčešće od strane fizičkih lica, jeste kršenje prava na donošenje odluka u razumnom roku, pri čemu Ustavni sud u postupku odlučivanja nalaže Vladi Tuzlanskog kantona da apelantu/ima u roku određenom u odluci isplati određeni novčani iznos na ime nematerijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku. Obzirom da je tokom 2016. godine primjetno značajno povećanje ove vrste troškova koji se moraju izmiriti iz budžeta Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je posebnu pažnju posvetila ovoj problematici, a o čemu će upoznati i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK