TUZLARIJE - BILTEN TK

18.02.2017.
Vlada TK
Utvrđen nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu. Ovim zakonom uređuje se sistem naučno-istraživačkog rada u Tuzlanskom kantonu, utvrđuju se ciljevi i načela, planiranje i ostvarivanje općeg interesa u naučno-istraživačkoj djelatnosti, uslovi osnivanja i rada organizacija koje obavljaju te djelatnosti, stjecanje naučnih i istraživačkih zvanja, način finansiranja programa od općeg interesa, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje naučno-istraživačkog rada.


Tuzlarije


Razlozi za donošenje ovog Zakona proizlaze iz činjenice da je 2009. godine je donesen Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine, gdje je propisano da će entiteti, kantoni i Brčko Distrikt BiH svojim zakonima o naučno-istraživačkoj djelatnosti urediti pitanja koja nisu propisana ovim Zakonom. Nacrt Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona u redovnu proceduru, te će se nakon provedene javne rasprave Zakon biti utvrđen u formi prijedloga.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK