TUZLARIJE - BILTEN TK

23.02.2017.
Prijem za šefa Ureda Misije OSCE-a u Tuzli
Tuzlarije


Delegacija Ureda OSCE-a u Tuzli, na čelu sa šefom Misije OSCE-a u Tuzli Karlom Jorssenom, posjetila je danas premijera Tuzlanskog kantona Begu Gutića. Iako se radilo o prvoj, nastupnoj posjeti premijeru Gutiću, ovom prilikom razgovarano je i o borbi protiv korupcije i reformskim procesima, što će u narednom periodu biti neke od fokusnih tačaka u radu OSCE-a.

Premijer Gutić je goste upoznao sa trenutnim stanjem u Tuzlanskom kantonu, kao i napretku koji je postignut posebno u posljednje dvije godine.

„Tuzlanski kanton ej danas mnogo bolje mjesto za život, a to ne pričamo samo mi. Svjedoci smo da sve više nevladinih organizacija, među kojima i Centri civilnih inicijativa hvale rad aktivnosti i rezultate koje je postigla Vlada Tuzlanskog kantona. Ipak svjesni smo da još uvijek mnogo posla stoji pred nama, ali ohrabruju nas pozitivni komentari i podrška, kako nevladinog sektora, tako i privrede i privrednika u Tuzlanskom kantonu, s kojima je Vlada razvija jedan dobar partnerski odnos“, rekao je premijer Gutić.

Također premijer Gutić je goste upoznao i sa primarnim usmjerenjima Vlade Tuzlanskog kantona, a to su stabilizacija ukupnih prilika u Tuzlanskom kantonu, što uključuje i poslovne prilike, bolji poslovni ambijent, stvaranje preduslova za nova radna mjesta, i drugo stabilizacija finansijskih prilika i dalje smanjivanje akumuliranog deficita.

Kada je u pitanju odnos našeg kantona i aktivnosti koje se poduzimaju u borbi protiv korupcije, premijer je istakao da je Tuzlanski kanton prvi otvoreno ušao u borbu sa ovom negativnom društvenom pojavom. To pokazuju rezultati policijskih i pravosudnih institucija, a što je rezultiralo i sa nekoliko otvorenih, a u posljednje vrijeme i okončanih sudskih postupaka.

Premijer Gutić i šef Misije Karl Jorssen, su se složili da današnji sastanak predstavlja nastavak i unaprjeđenje dobre saradnje koju je Kantonalna vlada oduvijek imala sa Misijom OSCEA u BiH.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK