TUZLARIJE - BILTEN TK

26.03.2017.
Ostale odluke donesene na 69. redovnoj sjednici Vlade TK
Tuzlarije


Vlada je usvojila Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredsatva Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na 31.12.2016. godine.

Vlada je prihvatila više izvještaja o radu kantonalnih ministarstava i institucija za 2016. godinu. Prihvaćen je Izvještaj o radu Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva za boračka pitanja, Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2016. godini i Program rada Uprave za 2017. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za 2016. godinu, te Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o postupku dostavljanja i vođenju evidencije kolektivnih ugovora. Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak dostave zaključenih kolektivnih ugovora, njegovih izmjena, dopuna, prečišćenog teksta ili otkaza kolektivnog ugovora Ministarstvu zarad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te način vođenja evidencije o dostavljenim kolektivnim ugovorima, njegovim izmjenama, dopunama, prečišćenom tekstu ili otkazu kolektivnog ugovora.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na tekst nacrta Zakona o štrajku Federacije BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 1.500, 00 KM Fudbalskom klubu „Mladost” Solina iz Tuzle kao finansijsku podršku u realizaciji projekta sanacije terena i dijela tribina ovog kluba pred početak proljetnog dijela sezone. Također, odobreno je 4.000, 00 KM Asocijaciji sportskih novinara FBiH Sarajevo, za refundaciju dijela troškova nastalih pri realizaciji projekta dvodnevne radionice za mlade novinare koji se bave sportskim novinarstvom ili imaju afinitet prema toj grani novinarske profesije.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je visinu osnovice za obračun plaća i naknade za ishranu tokom rada uposlenika u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave na području našeg kantona u mjesecu februaru 2017. godine. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakon o stavljanju van snage Zakona o zaštiti prirode. Razlog za donošenje ovog Zakona je donošenje federalnog Zakona o zaštiti prirode koji je usklađen sa propisima Evropske unije, a kojim je u najvećem dijelu regulisana oblast zaštite prirode, te više nema potrebe za primjenom kantonalnog Zakona.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je usmjeravanje donacije u iznosu od 6.600, 00 KM u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, na ime realizacije projekta „Primjena Orffove metode u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju u redovnim školama“ za JU OŠ „Sjenjak“ Tuzla.
Spomenuta sredstva dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Također, odobreno je usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, na ime sufinansiranja projekta „Rekonstrukcija azbestnog krova i stolarije u JU OŠ Lukavica“ za JU OŠ „Lukavica“ Gračanica, u iznosu 1.546, 49 KM, dodijeljene od strane Ambasade Japana u BiH.

S ciljem pojednostavljivanja procesa i jednoobraznosti obračuna plaća Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za popunu više pozicija državnih službenika i namještenika. Radi se o pozicijama koje su ostale upražnjene uslijed odlaska prethodnih radnika u penziju ili sporazumnom raskidu radnog odnosa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o dodjeli koncesije na period od 30 godina privrednom društvu „MEFA-OIL“ d.o.o. Kladanj za zahvatanje vode iz vodotoka „Gučina“, općina Kladanj, za potrebe mini hidroelektrane „Gučina“ snage 350 kW. Također, ovom privrednom društvu dodijeljena je i koncesija za zahvatanje vode iz vodotoka „Jezernica“, općina Kladanj, za potrebe mini hidroelektrane „Jezernica“, snage 600 kW, na period od petnaest godina.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala Školski odbor JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla i Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, te privremeno, a najduže na period od tri mjeseca, imenovala Upravni odbor Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK