TUZLARIJE - BILTEN TK

31.03.2017.
Održana tribina ˝Šta doktori traže?˝
Doktori medicine i stomatologije žele učestvovati u kreiranju zdravstvene politike
U organizaciji Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije – Podružnica Tuzla, u prostorijama Dramar centra sinoć je održana Tribina pod nazivom "Šta to doktori traže?".

Tuzlarije


Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK radi već šestu godinu, urađeno je puno ali uradilo bi se i više da nisu imali niz probema koji su dolazili od strane drugih kolega, odnosno drugog sindikata koji je u isto vrijeme djelovao i djeluje. Osnovni problem je bio što Sindikatu nije bila priznata reprezentativnost tako da nisu mogli učestvovati u izradi kolektivnog ugovora.

Iz nekih izlaganja doktora moglo se zaključiti da su mnogi bili usmjereni, prije svega na svoj ljekarski posao, a da su neke druge stvari, organizacione i ekonomske prirode, prepustili onima za koje su smatrali da ih trebaju zastupati.

Nakon spoznaje da se za svoja prava moraju boriti sami, osnovan je Sindikat doktora medicine i stomatologije čije članstvo iz dana u dan raste.

Tuzlarije
Prof.dr. Elvira Konjić, predsjednica Podružnice UKC-a Tuzla


Prisutnima se prvo obratila prof.dr. Elvira Konjić, predsjednica Podružnice UKC-a Tuzla, koja je pozdravila prisutne i istakla da doktori žele da imaju upliva u kreiranju zdravstvene politike, te da vrate dostojanstvo, kako struke tako i lično i profesionalno. Tribina je i organizovana u cilju vraćanja dostojanstva i digniteta doktora medicine i stomatologije.

O jačanju Strukovnog sindikata, članstvu, kao i ciljevima, govorila je doc.dr. Nermina Kravić, predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, rekavši da je zadnjih šest godina, koliko djeluje Sindikat, bilo dosta burno.

- Imali smo kontinuirana zasjedanja na nivou Kantona i Federacije. Svjesni smo svoje snage, do sada su u naše ime pregovarali drugi a sada se mi borimo a sebe. Angažovali smo i pravni tim, počeli su pregovori na Federalnom nivou, a od Vlade TK smo dobili suglasnost za pregovaranje, rekla je doc. dr. Kravić ukazavši i na problem odlaska mladih ljekara kojima je često jedini cilj da odu iz naše zemlje.

Tuzlarije
Predsjednica SSDMIS Nermina Kravić


Strukovni sindikat je dovoljno ojačao da ga prepoznaju kao partnera u razgovoru. Veliki je uspjeh što ga je podržala Vlada Tuzlanskog kantona, koja ovaj Sindikat smatra legitimnim predstavnikom, a njihov cilj je federalni nivo i sudeći prema riječima organizatora i učesnika Tribine, na dobrom su putu. Jedan od organizatora tribine, dr. Admir Suljić, specijalista interne medicine, koji trenutno obnaša funkciju podpredsjednika Federalnog saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, kao i kantonalne organizacije (SSDMISTK), te je i zamjenik predsjednika pregovaračkog tima tima doktora na federalnom nivou, između ostalog je rekao:

- Što se tiče reprezentativnosti, naš sindikat (SSDMISTK) je crpi sa federalnog nivoa prema Članu 126. ZOR-u kao sastavni dio Saveza koji ima reprezentativnost. Neovisno o bilo čijem tumačenju zakona mi predstavljamo nezaobilazan faktor u zdravstvenom sistemu kao nosioci sistema. Pokrenute su inicijative za izmjenu zakona na Federalnom nivou koji će nas prepoznati kao takve i neće biti mjesta za različite interpretacije. Dolaskom na tribinu doktori su pokazali spremnost, organizovanost i snagu da se bore za svoja prava. Najvažnija poruka sa ovog skupa je da nas je Vlada TK prepoznala kao socijalnog partnera.

Tuzlarije
Dr. Admir Suljić


Na tribini je učestvovao i advokat Damir Alić, koji zastupa ovaj Sindikat na Kantonalnom sudu TK, gdje se dokazuje njegova legitimnost i koji je rekao da ne postoji zakonska prepreka za priznavanje sindikata. Nakon što je rekao sve o postupku, kazao je da je kao pravnik pripravnik imao plaću 2.500 KM. Dakle, to je plata nakon završenog četvorogodišnjeg studija, bez iskustva i ostalog.

S druge strane medicina sada traje šest godina, nakon završenog fakulteta, određenih godina rada, počinje se sa specijalizacijom koja traje od 3 do 6 godina. Osim specijalizacije postoji i supspecijalizacija, a posebno je školovanje vezano za naučna zvanja, tako da neki doktori imaju oko 25 godina školovanja (8 osnovna, 4 srednja, 6 fakultet, 5 specijalizacija + master i doktorski studij), a plaćeni su manje nego neki s visokom stručnom spremom u dobrim firmama ili javnim ustanovama i institucijama.

Važno je reći i da se često radi u neadekvatnim uslovima, te da u nekim ustanovama primarne i sekundarne zdavstvene zaštite nedostaju razni lijekovi, preparati, materijali i ostalo potrebno za pružanje kvalitetne usluge. Sve ovo dovelo je do nezadovoljstva doktora koje nastoje artikulisati kroz svoje ciljeve koji su fokusirani na kolektivni ugovor, koeficijente, standarde i normative i uslove rada, poboljšanje statusa doktora medicine i stomatologije, na prije svega miran i legitiman način, mada se na tribini moglo čuti i da će, ako ne budu zadovoljni pregovorima na federalnom nivou, stupiti u štrajk.

Podršku Sindikatu u ime Vlade TK pružio je ministar zdravstva u Vladi TK dr. Bahrudin Hadžiefendić, predsjednica Upravnog odbora UKC-a Tuzla doc. dr. Munevera Bećarević, te direktor UKC-a doc. dr. Nešad Hotić i predsjednica Skupštine sindikata Nedžada Hukić Suljkanović, spec. interne medicine.

Učesnici Tribine, govorili su o nekim problemima s kojima se suočavaju doktori medicine i stomatologije, a njihovi problemi se reflektuju i na ostale, prije svega na pacijente. Naziv tribine je bio "Šta to doktori traže", a bitno je pitanje "Šta bi bez doktora?"

S.M.