TUZLARIJE - BILTEN TK

13.02.2017.
Vlada TK
Povećanje finansijskih ulaganja u regionalnu cestovnu mrežu

Kako bi se se menadžment Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK upoznao sa realizacijom aktivnosti na sačinjavanju izvještaja o radu Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta za 2016. godinu, preliminarnim rezultatima i planiranim aktivnostima iz usvojenog Plana i programa rada J.U. Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, danas je u Ministarstvu upriličen radni sastanak ministra Mirsada Gluhića sa direktorom J.U. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona g-din Aganom Delibajrićem.

Tuzlarije


Poseban akcenat posvećen je aktivnostima koje su vodili Vlada TK, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i Direkcija, a koje su doprinjele da se prihodi Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta u 2016. godini povećaju za cca 1.253.621, 00 KM u odnosu na prikupljene prihode u 2015. godini.
Ovakvo značajno povećanje prihoda u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu rezultat je pojačanih aktivnosti gore navedenih nadležnih organa na naplati finansijskih sredstava i to: vezanih za izgradnju i korištenje priključaka na mreži regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona gdje je došlo do povećanja prihoda od oko 257.243, 00 KM, povećanja ubiranja prihoda od naknada za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motonih vozila gdje je došlo do povećanja prihoda od oko 877.927, 00 KM kao i povećanja prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju upraviteljima cesta gdje je došlo do povećanja prihoda od oko 118.451, 00 KM.

Predstavnici ministarstva su izrazili zadovoljstvo zbog značajnog povećanja prihoda Direkcije u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, te su istakli spremnost da u saradnji sa Vladom TK i kroz aktivnosti Direkcije, dinamiziraju aktivnosti i dodatno rade na pojačanoj kontroli u oblasti ubiranja prihoda jer je to osnov da se u narednom periodu obezbjedi što veća finansijska sredstava koja bi bila uložena u regionalnu cestovnu mrežu, što bi za rezultat imalo kvalitetniju cestovnu infrastrukturu na području TK, kao preduvjet za nesmetan rast i razvoj Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine i povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na području TK.
Takođe, navedeno povećanje prihoda Direkcije omogućava da se u bližoj budućnosti razmišlja i o dodatnim finansijskim ulaganjima u regionalnu cestovnu mrežu kroz dugoročno kreditno zaduženje Direkcije, te su predstavnici ministarstva sugerisali direktoru da se uradi analiza mogućeg kreditnog zaduženja i efekata tog zaduženja od strane Direkcije, te da se ista ponudi ministarstvu i Vladi TK na očitovanje. Kreditna sredstva bi se iskoristila za značajno povećanje finansijskih sredstava koja bi bila uložena u izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnih cesta i objekata na regionalnim cestama na području TK.
Kao rezultat povećanog ulaganja u regionalnu cestovnu mrežu dobili bi znatno kvalitetniju cestovnu infrastrukturu na području Tuzlanskog kantona, povećan nivo saobraćajne usluge, smanjenjen broja saobraćajnih nezgoda kao i druge benifite, dok bi u narednom periodu težište rada Direkcija bilo na održavanju cesta, vraćanju utrošenih kreditnih sredstava i daljem povećanju naplate prihoda. Naravno, ova aktivnost zavisi od mnogih faktora, između ostalog i od saglasnosti Vlade i Skupštine TK kao osnivača.

Priredio(la): Odjeljene za informisanje Vlade TK